Wat is het?

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is het eerste aanspreekpunt voor ouders en opvoeders voor vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Het CJG is gehuisvest op De Linie 4, maar heeft de spreekuren op de basisscholen van 08.15-08.45 uur te weten:

  • Maandag van 08.15 tot 08.45 uur op basisschool De Wetelaar
  • Dinsdag van 08.15 tot 08.45 uur op basisschool De Horizon
  • Donderdag van 08.15 tot 08.45 uur op de Anne Frank Montessorischool

Hoe werkt het?

Voor alle vragen over het opvoeden en opgroeien over jeugd kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoonnummer: (0900) 8433 (gratis). Dit nummer is ook buiten kantoortijden bereikbaar.

Acute situaties:

Bij vermoeden van kindermishandeling en/ of huiselijk geweld belt u met ‘Veilig thuis’. Het landelijk telefoonnummer is: (0800) 2000. Vanaf dit nummer krijgt u contact met de regionale afdeling.

In geval van een spoedsituatie belt u 24 uur per dag met de Jeugdbescherming Gelderland: (0900) 99 555 99.

Hoe lang duurt het?

Opvoedvragen die bij het centrum voor jeugd en gezin binnenkomen, hebben bijvoorbeeld te maken met:

  • Communiceren met je kind;
  • Zindelijk worden;
  • Lastig gedrag;
  • Slaapproblemen;
  • Pubers

Jeugdteam

Als de vragen complex zijn en er spelen meerdere problemen in een gezin, dan kan het CJG een gezin doorverwijzen naar het jeugdteam. Het jeugdteam is samengesteld uit meerdere organisaties en disciplines en bestaat uit verschillende deskundigen en specialisten. Een gezin krijgt één contactpersoon, deze gaat samen met het gezin een plan opstellen om de problemen op te lossen. Daarbij wordt gekeken naar wat al goed gaat en wat een gezin zelf kan doen. Als er aanvullende hulp nodig is, wordt deze door de contactpersoon ingeschakeld.