Bouw en verbouwing, welstand

Wat is het?

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente via de omgevingsdienst (ODRA) uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige situatie
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
  • samenhang in het bouwwerk

Wat moet ik doen?

U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Vraag een voorlopig oordeel aan

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Geef hierbij een tekening van wat u wilt bouwen.

Wat heb ik nodig?

  • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
  • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
  • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
  • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Extra informatie

Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels van toepassing. In het nieuwe deel van het omgevingsplan maakt de gemeente opnieuw een afweging welke regels wenselijk zijn.