Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dien dan via onderstaande knop een melding in.

Voorwaarden

 • Uiterlijk 10 werkdagen vóór plaatsing van de container is er een digitale melding gedaan.

 • De container blijft niet langer dan 30 dagen ter plaatse staan.

 • Maximaal één container met een inhoud van maximaal 6 kuub tegelijkertijd is aanwezig.

 • Er moet minimaal 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte aan vrije ruimte op de openbare weg aanwezig zijn tot aan de container ten behoeve van de vrije doorgang bestemd voor brandweer, ambulance, politie en opstelplaats blusvoertuig brandweer.

 • De container wordt geplaatst binnen het vak van een parkeerplaats, niet zijnde een parkeerplaats bedoeld voor minder-/invaliden of een parkeerplaats bedoeld voor het elektrisch laden van voertuigen, of een andere daartoe geschikte locatie. Indien sprake is van een parkeervergunninghouders zone, wordt de container op de openbare weg geplaatst, met inachtneming van alle voorwaarden, waarbij een eventuele parkeervergunning op het adres tijdelijk ongeldig wordt verklaard, conform artikel II van de algemene parkeervergunningvoorwaarden.

 • De container wordt dusdanig opgesteld dat het openbaar gebied niet wordt beschadigd. Beschadigingen en herstel van het openbaar gebied zijn voor kosten van de aanvrager. Herstel wordt uitgevoerd in overleg met of door de gemeente Doesburg, door inhuren van derden.

 • De container wordt ‘s morgens gebracht en ‘s avonds opgehaald, of zoveel korter dan mogelijk; hinder en overlast van verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

 • De volle container wordt afgedekt tot het tijdstip van afhalen ter voorkomen van verspreiding van afval en illegale dumping.

 • Open container(s) welke in de avonden en weekenden blijven staan worden afgedekt ter voorkomen van verspreiding van afval en illegale dumping.

 • De openbare ruimte rondom de container wordt netjes en opgeruimd bijgehouden.

 • De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van derden.

Wij adviseren u om vooraf de buurt te informeren. Bijvoorbeeld door een nieuwsbrief te verspreiden met daarin de start, duur, reden en het soort werkzaamheden.
 

Melding indienen

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan alle bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan dient u een ontheffing aan te vragen. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar: info@doesburg.nl met in ieder geval de volgende gegevens: contactgegevens, locatie en soort werkzaamheden, hoelang en wat u wilt plaatsen.