Bodem

Informatie over bodemkwaliteit, bodemonderzoek en bodembeheer. En wat u moet weten als u grond wilt (her)gebruiken.

Bodemkwaliteit en grondverzet

U kunt informatie opvragen over de bodemkwaliteit van een perceel via het Bodemloket Doesburg: info@doesburg.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • Zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • Ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?
Grondverzet

Bodembeheer en sanering

Uitgebreide informatie over bodembeheer en bodemsanering onder de Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Bodemonderzoek

Bij de aankoop van een perceel/pand of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet soms bodemonderzoek worden gedaan. Zorg er altijd voor dat u met een erkend bodemonderzoeker in zee gaat.

Ga altijd met een erkend bodemonderzoeker in zee.

Grondverzet en grondtoepassing

Bij graafwerkzaamheden in de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. Samen met de gemeenten binnen de regio Arnhem is een nota Bodembeheer opgesteld. In deze Nota Bodembeheer gemeente Doesburg uit 2011 (zie pdf-document onderaan) staat hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. Kort gezegd moet de grond van een zelfde of betere kwaliteit als de reeds aanwezige bodem zijn.

Actualisatie nota Bodembeheer

In de Actualisatie Bodembeleid Regio Arnhem staat op welke onderdelen de nota wijzigt. De regels voor de dagelijkse praktijk zijn vertaald in de Handreiking grondverzet MRA. (zie pdf-documenten onderaan)

Landelijke wetgeving