Samenvatting

Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen? En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Dit is extra geld voor speciale kosten die u dringend moet maken, maar niet vergoed krijgt. Bijzondere bijstand is een geldlening of een gift.

Hieronder staan een paar voorbeelden van kosten waar de gemeente bijzondere bijstand voor kan geven.

 • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
 • Extra kosten die u maakt door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld bewindvoeringskosten, kosten voor meubels, hoge hypotheek).
 • Voor tandartskosten kunt u meestal geen bijzondere bijstand krijgen, omdat u zich voor die kosten kunt verzekeren.
 • Wilt u zeker weten of u ergens bijzondere bijstand voor kunt krijgen? Neem contact op met uw contactpersoon.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • U maakt deze kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Gedeeltelijke vergoeding:

De gemeente betaalt misschien niet alle kosten. Vaak is er een maximumbedrag. De kosten boven dat bedrag moet u dan zelf betalen.
Kleine bedragen vergoedt de gemeente soms ook niet. Vraagt u voor meerdere kleine kosten bijzondere bijstand aan? Dan kunt u waarschijnlijk wel een vergoeding krijgen.

Gang van zaken

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente Doesburg uw aanvraag afwijzen.

Vraag het aanvraagformulier bijzondere bijstand (en ook een inlichtingenformulier, indien u geen uitkering bij ons heeft) op bij het team Werk en Inkomen gemeente Doesburg of bij uw contactpersoon van de gemeente Doesburg indien u al een bijstandsuitkering in Doesburg hebt.

Heeft u moeite om de formulieren in te vullen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of andere regelingen voor inwoners met een laag inkomen ? Dan kunt u ook contact opnemen met de formulierenbrigade.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade bestaat uit een groep geschoolde vrijwilligers die samen met u uitzoeken voor welke regelingen en voorzieningen u in aanmerking komt. Het kan bijvoorbeeld om toeslagen,korting, kwijtschelding van lasten en ook bijzondere bijstand gaan. Ook helpen zij u om deze regelingen aan te vragen. De vrijwilligers komen bij u thuis. De hulp is gratis, dus maak er gebruik van ! 

Er is ook een video (externe link)verschenen van de werkwijze van de Formulierenbrigade.

De welzijnsorganisatie Caleidoz locatie De Linie 4 Doesburg coördineert dit project, waarin men samenwerkt met de gemeente Doesburg en STMR-Sociaal Raadsliedenwerk. Wilt u hulp van de formulierenbrigade ? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar: w.langeveld@caleidoz.nl  of schrijf een briefje met naam, adres en telefoonnummer  naar Caleidoz Welzijn t. a.v. de Formulierenbrigade, Antwoordnummer 1035, 6900 VB Zevenaar. Een postzegel is niet nodig.

Meenemen

Bewijsstukken toevoegen tijdens de digitale aanvraag:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • omschrijving van de bijzondere kosten

Achtergrond

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Bewindvoering

Bent u bewindvoerder, curator of mentor? Dan kunt u online Bijzondere Bijstand voor uw cliënt aanvragen voor de gemaakte bewindvoeringskosten via onderstaand verkorte aanvraagformulier.

Aanvraag Bijzondere Bijstand Bewindvoering