Samenvatting

Bijna iedere ondernemer herkent het wel eens.. een tijd waarin het met bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. U kunt dan als ondernemer kosteloos terecht bij het instituut voor het Midden - en Kleinbedrijf (IMK) voor bedrijfsadvies en ondersteuning. U kunt op werkdagen bellen met 088 999 0 155 of naar www.155.nl gaan.

Ook kunt u op deze website gratis de doelgroepscan doen, om te kijken of u mogelijk ook in aanmerking komt voor een sociale regeling, bijvoorbeeld de Bbz- regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) of het IOAZ  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Met een Bbz-regeling kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. De gemeente voert deze regelingen uit in samenwerking met het IMK. Onder de voorwaarden kunt u ook lezen, welke regelingen voor u mogelijk van toepassing zijn.

Voorwaarden

Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • maximaal 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering tijdens de voorbereiding
 • een Bbz-uitkering na de start van uw bedrijf
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd volledig terug te betalen, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet)
 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

 • een Bbz-uitkering tot de einddatum van uw bedrijf zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)

Gang van zaken

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente waar u woont.

Meenemen

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • geldige identiteitsbewijzen (geen rijbewijs) van u en eventueel uw partner
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de aangifte Inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar van u en eventueel uw partner
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken of Qredits
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

Achtergrond

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.