Samenvatting

Bijna iedere ondernemer herkent het wel eens... een tijd waarin het met bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. U kunt dan als ondernemer kosteloos terecht bij het instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor bedrijfsadvies en ondersteuning. U kunt op werkdagen bellen met (088) 99 90 155 of naar www.155.nl(externe link) gaan.

Ook kunt u op deze website gratis de doelgroepscan doen, om te kijken of u mogelijk ook in aanmerking komt voor een sociale regeling, bijvoorbeeld de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) of het IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Met een Bbz-regeling kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. De gemeente voert deze regelingen uit in samenwerking met het IMK. Onder de voorwaarden kunt u ook lezen, welke regelingen voor u mogelijk van toepassing zijn.

Aanvragen

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente waar u woont. Vraag hier online uw Bbz-uitkering aan.
Lees eerst de voorwaarden voordat u een aanvraag indient.

Aanvraag Bbz-uitkering

  Voorwaarden

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • maximaal 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering tijdens de voorbereiding
  • een Bbz-uitkering na de start van uw bedrijf
  • een lening om te investeren in uw bedrijf
  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een lening om te investeren in uw bedrijf
  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering tot de einddatum van uw bedrijf zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

  U bent geboren voor 1 januari 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)

  Bewijsstukken

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

  • geldige identiteitsbewijzen (geen rijbewijs) van u en eventueel uw partner
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • de aangifte Inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar van u en eventueel uw partner
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken of Qredits
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren

  Achtergrond en bezwaar

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.