Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of belastingaanslag?

Wij sturen u jaarlijks de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop ook de WOZ-beschikking. Wij besteden veel aandacht aan het opleggen van deze aanslagen en het bepalen van de WOZ-waarde. Misschien heeft u vragen of is er een fout gemaakt of bent u het niet eens met de aanslag. Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen kan u vaak verder helpen

U kunt makkelijk contact opnemen:

Bezwaar indienen

Denkt u dat de waarde van uw woning te hoog is berekend dan kunt u schriftelijk bezwaar te maken. Maar ook als u bezwaar maakt is het soms handig om eerst even contact op te nemen.

Voor het maken van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van een standaard formulier voor een bezwaarschrift: Bezwaar tegen WOZ OZB.

No cure no pay, doen of niet doen?

Bureaus en makelaars maken veel reclame om namens u bezwaar te maken bij de gemeente. Dit doen zij dan gratis voor u (no cure no pay). Voor de belastingbetaler werkt dit uiteindelijk in het nadeel.

Als de WOZ-waarde wordt verlaagd door zo’n bezwaar dan betalen wij daarvoor een hoge kostenvergoeding. Die vergoeding staat in de wet. De kosten die wij hiervoor maken rekenen wij door in de tarieven van het nieuwe belastingjaar. Alle belastingbetalers betalen dus mee. En dat is jammer en niet nodig want bezwaar maken is altijd gratis. U heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig.

De gemeente doet haar best en zal de WOZ-waarde zo goed mogelijk bepalen. Als wij toch een fout hebben gemaakt kunt u het best eerst contact met ons opnemen.

Bezwaar maar niet tegen een belastingaanslag

Heeft u bezwaar tegen een ander besluit dan een belastingaanslag of WOZ-waarde? Of een klacht? Dat kan natuurlijk ook. Lees daarvoor de informatie op de pagina Klachten en bezwaar.