Samenvatting

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u in veel gevallen bezwaar maken.

Of dit ook in uw geval mogelijk is, kunt u lezen in het besluit of de bekendmaking daarvan. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit schriftelijk worden ingediend.

In principe moet de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn een besluit op uw bezwaar nemen. Wanneer een commissie is ingesteld, geldt een termijn van 12 weken. In beide gevallen kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen.

Voor gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen gelden afwijkende termijnen. Op bezwaarschriften tegen een WOZ-beschikking en tegen gemeentelijke belastingen moet binnen het kalenderjaar worden beslist, tenzij het bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het kalenderjaar is ingediend. In dat geval geldt een beslistermijn van 6 weken.

Bezwaar maken