Bewegen | Actief in Doesburg

Doesburg Beweegt is dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Doesburger!

Wij willen van Doesburg een sportstad maken waar sport en bewegen de basis is voor een gezonde leefstijl van alle inwoners.

We bundelen onze kracht met sportverenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bewegen is als doel- en als middel dé drijvende kracht achter iedere samenwerking. Dit geeft ons energie en daar zijn we trots op. Samen met de gemeente Doesburg maken we het sport- en beweegbeleid tot een groot succes.

Iedereen in Doesburg moet kunnen sporten en bewegen!

In juli 2020 is het Doesburgs Sport- en Beweegakkoord (zie onderstaand) vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het akkoord geldt voor iedereen: jonge kinderen, senioren, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, inwoners met een migratieachtergrond en iedereen die een belemmering ervaart om deel te nemen aan sport. Bij de totstandkoming van dit akkoord is telkens bevestigd dat er veel mensen en organisaties in Doesburg zijn die zich daarvoor willen inzetten.

Via dit Sport- en Beweegakkoord willen we samen werken aan het versterken van onze sportverenigingen, het verbeteren van de motorische vaardigheden van de Doesburgse kinderen, het realiseren van een uitdagende openbare ruimte, het inzetten van sportaanbieders in het onderwijs en aan meer plezier in sport en bewegen voor ons allemaal!

Doe je ook mee? Ga voor meer informatie naar:

Actief in Doesburg

Doesburgs Sport- en Beweegakkoord