Wat zijn de rechten en plichten van een toezichthouder.

Waarschijnlijk komt u onze tezichthouders niet dagelijks tegen en vraagt u zich misschien af wat de rechten en plichten van zowel u als de toezichthouder zijn.

Controle op naleving van de wetten

Toezicht houden is een taak van de overheid en is er eigenlijk op gericht de naleving van wetten te controleren en overtreding hiervan te voorkomen. Daarnaast behandelt een toezichthouder meldingen.

Een toezichthouder kan bestuurlijke sancties opleggen bij een geconstateerde overtreding. Naast dit zogenaamde bestuurlijke traject kan bij overtredingen ook een strafrechterlijk traject ingezet worden, waarbij dan BOA`s of politieagenten bij betrokken worden. Van controles van de toezichthouder milieu kan verslag worden gedaan aan het openbaar ministerie.

Toezichthouders zijn er in verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld een toezichthouder bouwen en wonen, een toezichthouder milieu of een toezichthouder openbare ruimte. Het is mogelijk dat een toezichthouder voor meerdere disciplines is aangesteld.

De toezichthouder is aangewezen door het College van Burgemeester & Wethouders en dient zich als zodanig te ook te legitimeren. Hij mag alleen toezicht houden op wetgeving op grond waarvan hij is aangewezen, deze wetgeving wordt achter op de legitimatie vermeld. Toezichthouders hebben daarnaast ook een oog- en oorfunctie voor wetgeving waarvoor zij niet zijn aangesteld en hebben daarvoor ook regelmatig overleg met elkaar. Om burgers en bedrijven zo min mogelijk te belasten zullen zij, daar waar mogelijk, samen optreden.

Heeft u gevonden wat u zocht?