De binnenstad van Doesburg is een door het rijk aangewezen beschermd stadsgezicht. In 1974 is het centrum door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Dat is een erkenning van de monumentale kwaliteit van onze historische binnenstad. De doelstelling is om die monumentale kwaliteit van de historische binnenstad zo goed mogelijk te bewaren. Dat brengt een aantal beperkingen met zich mee. Zo is het verboden om zonder een omgevingsvergunning veranderingen en/of wijzigingen aan te brengen binnen het gebied van het rijks beschermd stadsgezicht. Het vergunningvrij bouwen, behoudens het normale onderhoud, is niet van toepassing binnen het beschermde stadsgezicht. Meestal is een omgevingsvergunning nodig.