Het college van burgemeester en wethouders wil de linies rondom Doesburg opknappen en beter beleefbaar maken.