Beleef de Linies

Het college van burgemeester en wethouders wil de linies rondom Doesburg opknappen en beter beleefbaar maken. 

De linies rondom Doesburg opknappen en beter beleefbaar maken, dat wil het college van burgemeester en wethouders. Hiermee wordt het toerisme en de lokale economie versterkt, is het idee. Gemeente Doesburg heeft samen met Staatsbosbeheer en bureau Topia het plan hiervoor gemaakt. 

De bedoeling is de linies op te knappen, de cultuurhistorische waarden meer zichtbaar te maken met behoud van de aanwezige natuurwaarden. In samenspraak met betrokken partijen is het plan met concrete maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn positief voor de inwoners van Doesburg en zorgen ervoor dat er meer recreanten en toeristen naar Doesburg komen.

De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het structuurplan. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Door vrijwilligers wordt onder leiding van medewerkers van Staatsbosbeheer onderhoud uitgevoerd aan de beplanting, wilgen worden geknot en hagen worden herplant.

Via deze site zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Kleine stedenbeleid 3 (KSB-3)

Het project is mede mogelijk gemaakt door het feit dat er van uit de provincie in het kader van het Klein Stedenbeleid subsidie is verstrekt voor het thema cultuurhistorie als drager van toeristische ontwikkeling. Structuurplan Beleef de Linies van Doesburg volgt.