De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor u of uw buurt.

Bijvoorbeeld een nieuw omgevingsplan of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook de verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken.

Sommige bekendmakingen blijven we voorlopig in de huis-aan-huiskrant publiceren.

De officiële bekendmaking van verordeningen gebeurt in het Gemeenteblad op de website Overheid.nl.

Gemeenteblad op website overheid.nl

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van (bouw)plannen, vergunningen en andere zaken in uw buurt? Wie dat wil, kan zich eenvoudig aanmelden voor de email-service van overheid.nl. U ontvangt dan de bekendmakingen van de gemeente Doesburg en/of andere overheden automatisch op uw e-mailadres.

Berichten over uw buurt

Zelf zoeken naar bekendmakingen

Op de website ooverheid.nl kunt u alle officiële bekendmakingen vinden. Op deze website kunt u ook gericht zoeken. Bij de zoekvraag kunnen verschillende zoekcriteria worden ingevuld. Bijvoorbeeld een bepaalde periode met als publicerende organisatie Doesburg.

Officiële bekendmakingen: zoeken

Ruimtelijk plannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u omgevingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ruimtelijkeplannen.nl