Wat is een Adoptie Bak?

Een Adoptie Bak is een afvalbak die ‘geadopteerd’ is door bewoners. Hij staat in een omgeving waar bewoners en omwonenden zich verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van de omgeving.

Van wie is de Adoptie Bak?

Eigenaar blijft de gemeente. De gemeente is ook verantwoordelijk voor (ver)plaatsen en onderhoud.

Gevoelseigenaar

Bewoners en omwonenden die zich aangemeld hebben als adoptant zijn gevoelseigenaar, en tevens beheerders van de Adoptie Bak.

Herkenbaarheid van de Adoptie Bak

De Adoptie Bak is herkenbaar door een sticker met het Adoptie Bak-logo waarop vermeld staat dat dit een Adoptie Bak is, beheerd door bewoners.

Spelregels

  • De afvalbak wordt geleegd door de adoptant.
  • De afvalbak wordt gereinigd voor de adoptant.
  • Zwerfvuil in de omgeving wordt opgeruimd door de adoptant.
  • De adoptant krijgt een sleutel van de afvalbak om deze te kunnen ledigen.
  • De adoptant ontvangt een “participatiepasje”, om het afval uit de afvalbak gratis in een ondergrondse container te storten.
  • Als de afvalbak beschadigd of defect is, of er is grofvuil in de omgeving gedumpt meldt de adoptant dit bij het gemeentelijk meldpunt.
  • Bij vakantie tijdig vervanging te regelen.

Voor andere vragen kan de adoptant terecht bij de contactpersoon van de gemeente.

De afvalbak wordt verwijderd als blijkt dat:

  • De bak wordt gebruikt voor het dumpen van huishoudelijk afval.
  • De omgeving van de bak vervuild door zwerfafval.
  • Het “participatiepasje” misbruikt wordt om huishoudelijk afval te storten.

Contactpersoon gemeente Doesburg

Naam: André Kersten
Functie: beheerder team Leefomgeving
Telefoon: (0313) 48 14 51
E-mail: andre.kersten@doesburg.nl