Aardgasvrije wijken De Ooi – ontwikkelproces warmtenet stopt

Via het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is de wijk De Ooi in Doesburg één van de 64 wijken die van het Rijk geld krijgt om aardgasvrij te worden. Oorspronkelijk was het plan om met deze bijna vier miljoen euro de wijk aardgasvrij te maken door een warmtenet aan te leggen met warmte uit de Oude IJssel. Nadat deze ‘aquathermie-techniek’ niet realistisch bleek, is als alternatief een warmtenet met een grote collectieve warmtepomp onderzocht.

Na onderzoek blijkt met het nu beschikbare budget dat mogelijk een beperkt aantal woningen kan worden aangesloten (238 van de circa 845 woningen in de Ooi). Dit heeft de gemeente Doesburg doen besluiten niet langer door te gaan met de ontwikkeling van een warmtenet in De Ooi. Er wordt nu gezocht naar een andere invulling van de PAW-subsidiegelden voor De Ooi. Hiervoor wil de gemeente verder in gesprek met de inwoners van de wijk over de wensen en mogelijkheden.

Samen met Firan en Woonservice IJsselland werkte de gemeente Doesburg aan dit project. In mei 2022 bleek aquathermie helaas niet haalbaar binnen De Ooi. De kosten zijn te hoog. Wethouder Birgit van Veldhuizen-Van Oort zegt hierover: “Heel erg jammer dat deze bijzondere techniek, die zo mooi leek, niet haalbaar is binnen de wijk De Ooi. Daarom hebben we met onze samenwerkingspartners verder moeten kijken naar wat er eventueel wél mogelijk is. Zo is de afgelopen maanden onderzocht of een warmtenet gevoed door een grote collectieve warmtepomp een goed alternatief kan zijn. Ook dit blijkt helaas niet haalbaar. Door de hoge kosten kunnen we veel minder woningen aansluiten dan we een verantwoordelijke besteding vinden van het Rijksgeld. Te weinig inwoners van De Ooi zouden kunnen aansluiten op het warmtenet en dat is niet wat we willen in deze moeilijke tijden.”

Grote tegenvaller voor iedereen

De gemeente Doesburg vindt het onverantwoord om slechts 238 woningen van de circa 845 woningen aardgasvrij te maken met de ontvangen PAW-gelden. Het is geen verantwoorde uitgave van de bijna 4 miljoen Euro. Er blijven dan te veel inwoners in de kou staan. Het verder ontwikkelen van een warmtenet voor De Ooi is daarmee voorlopig van de baan. Dit is een grote tegenvaller voor iedereen. Er is immers al tijd en geld geïnvesteerd in de onderzoeken en de samenwerking.

Wat is een reden om in de toekomst van het aardgas af te gaan?

Nederland wil in 2050, dat is over 30 jaar, aardgas vrij zijn. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. Op dit moment gebruiken bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen aardgas en dat zorgt voor een flinke CO₂-uitstoot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikassen halveren en in 2050 helemaal draaien op duurzame energie. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.

​​​​​​​Is wonen zonder aardgas wel mogelijk?

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 is mogelijk. Bijvoorbeeld door een combinatie van goede isolatie en het plaatsen van zuinige installaties voor verwarming en gebruik van warm water.

Wat gebeurt er nu met De Ooi?

De gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland willen zich er samen hard voor maken om de subsidiegelden alsnog in te zetten in de Ooi. Zij gaan zich beraden op een vervolg, waar ook in dit geval de bewoners bij betrokken zullen worden.