Aardgasvrije wijken De Ooi

Via het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is de wijk De Ooi in Doesburg één van de 64 wijken die van het Rijk geld kreeg om aardgasvrij te worden. Oorspronkelijk was het plan om met deze bijna vier miljoen euro in de wijk een warmtenet aan te leggen met warmte uit de Oude IJssel. Nadat deze ‘aquathermie-techniek’ niet realistisch bleek, is als alternatief een warmtenet met een grote collectieve warmtepomp onderzocht. Ook dit bleek niet haalbaar.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het beschikbare budget ingezet mag worden om de wijk De Ooi alsnog aardgasvrij(-klaar) te maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hiervoor toestemming gegeven. Particuliere woningeigenaren kunnen 30% subsidie krijgen (met een maximum van 4.500,- Euro per woning). Het budget wordt ingezet om stappen te maken richting aardgasvrij of al helemaal aardgasvrij te worden.

Deze subsidie komt voor de wijk De Ooi bovenop de al bestaande ISDE-regeling. Als eerste stap valt te denken aan het verbeteren van de isolatie van de woning, maar denk ook aan de aanschaf van (hybride) warmtepompen en elektrisch koken. De subsidie is zowel voor particuliere eigenaren van woningen beschikbaar als voor de woningcorporatie. De woningcorporatie draagt hiermee zorg voor het aardgasvrij(-klaar) maken van haar huurwoningen.

Wat kan ik als particuliere woningeigenaar in De Ooi het beste doen?

Bent u woningeigenaar en wilt u weten wat in uw geval de beste stappen en mogelijkheden zijn, neem dan contact op met het Achterhoeks Energieloket via: (0314) 82 03 60 of: info@energieloketachterhoek.nl. Afhankelijk van uw situatie / vraag neemt de warmtecoach, de financieel adviseur of de technisch adviseur contact met u op.

Het (nieuwe) Energiehuis

Warmtecoach Ronald Cieraad is werkzaam in het Energiehuis. Deze vindt u vanaf 15 september 2023 aan de Prunusstraat 8 (voorheen Betulastraat 16). Iedere vrijdag kunt u hier tussen 9.00 en 16.00 uur binnenlopen. Daarnaast op afspraak via: ronald.cieraad@doesburg.nl of: (0313) 48 13 11.

Wat is een reden om in de toekomst van het aardgas af te gaan?

Nederland wil in 2050, dat is over 30 jaar, aardgas vrij zijn. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. Op dit moment gebruiken bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen aardgas en dat zorgt voor een flinke CO₂-uitstoot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikassen halveren en in 2050 helemaal draaien op duurzame energie. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.

​​​​​​​Is wonen zonder aardgas wel mogelijk?

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 is mogelijk. Bijvoorbeeld door een combinatie van goede isolatie en het plaatsen van zuinige installaties voor verwarming en gebruik van warm water.