Wijk De Ooi krijgt geld van het Rijk om van het aardgas af te gaan

Eind oktober 2020 kwam de uitslag vanuit het ministerie. Het was spannend, want er waren 71 gemeenten die net als gemeente Doesburg ook een aanvraag hadden ingestuurd. Uiteindelijk zijn er 19 gemeenten in Nederland uitgekozen uit deze 2e ronde om een proeftuin te worden voor wonen en leven in een wijk zonder aardgas in de toekomst. Vijf gemeenten komen uit de provincie Gelderland, waaronder gemeente Doesburg. De looptijd van een proeftuin aardgasvrije wijken is circa 8 jaar.

De eerste stap is gezet. Gemeente Doesburg, Waterschap Rijn en IJssel, Wijkraad de Ooi, Liander en woningcorporatie Woonservice IJsselland zijn blij dat de aangevraagde bijdrage aan de wijk wordt gegeven. Samen hebben zij in april 2020 de aanvraag ingediend voor een bijdrage van circa € 4 miljoen uit het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Hiermee is de wijk De Ooi  één van de proeftuinen, in Nederland en ook in Doesburg, waarbij gekeken en gewerkt gaat worden aan het verwarmen van woonhuizen anders dan met aardgas. De kennis en ervaring die wordt opgedaan, gaat in de toekomst ook andere wijken in Doesburg helpen om te verduurzamen.

Wat is een reden om in het toekomst van het aardgas af gaan?

Nederland wil in 2050, dat is over 30 jaar, aardgas vrij zijn. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. Op dit moment gebruiken bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen aardgas en dat zorgt voor een flinke CO₂-uitstoot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikassen halveren en in 2050 helemaal draaien op duurzame energie. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.

Waarom wordt een hele wijk een proeftuin?

In nieuwbouwwijken wordt al veel rekening gehouden tijdens de bouw van woningen met klimaat besparende maatregelen met het oog op de toekomst, zoals het verwarmen van huizen via een warmtepomp of het leggen van zonnepanelen op de daken. Voor bestaande wijken zijn deze aanpassingen vaak ook nodig, maar dit kost veel geld en per huishouden is dit voor de meeste mensen een flinke aanslag op hun financiële middelen. Daarom kijkt de Rijksoverheid bij het aanwijzen van proeftuinen vooral naar wijken die al ouder zijn en baat hebben bij een duurzame wijkaanpak om zo beter voorbereidt te zijn op de toekomst. En de overheid helpt ze daarbij een handje.

Is wonen zonder aardgas wel mogelijk?

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 is mogelijk. Bijvoorbeeld door een combinatie van goede isolatie en het plaatsen van zuinige installaties voor verwarming en gebruik van warm water.

Hoe gaat het nu verder?

In Doesburg maken we begin volgend jaar (2021) echt een start en werken we samen met betrokken partners en bewoners van de wijk De Ooi aan deze proeftuin. Met z’n allen hechten we veel waarde aan goede communicatie en participatie met en door de wijk. Als bewoner wordt u gevraagd om mee te denken bij planning en uitvoering (ook in de communicatie). Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Het is een plan van aanpak van, voor en door iedereen in de wijk.

Veel gestelde vragen project aardgasvrije wijk De Ooi

ga naar de pagina veel gestelde vragen