Het leerlingenvervoer in Doesburg wordt uitgevoerd door Avan. Kinderen met een beschikking worden thuis opgehaald en naar school gebracht door een taxi. De regels voor leerlingenvervoer gaan in 2024 veranderen. Ouders/verzorgers zijn schriftelijk geïnformeerd en worden uitgenodigd een reactie te geven op de voorgenomen wijzigingen. De gemeenteraad neemt hierover op 29 februari een besluit. De commissievergadering vindt plaats op 7 februari.

Jonge schoolkinderen staan te wachten voor en stappen in de geopende taxibus

De gemeente Doesburg wil taxivervoer inzetten voor leerlingen die dit echt nodig hebben. Dit geldt enkel wanneer ouders/verzorgers geen mogelijkheid hebben om hun kind zelf te brengen en te halen. Ook heeft Avan momenteel grote problemen om de kwaliteit van het taxivervoer overeind te houden. Daarom zijn aanpassingen nodig om kwalitatief goed vervoer te houden voor leerlingen die dit het hardst nodig hebben. In bijzondere situaties blijft maatwerk mogelijk. De wijzigingen mogen er niet toe leiden dat leerlingen niet naar school gaan.

Aanpassingen in het nieuwe schooljaar

Indien de gemeenteraad hiertoe besluit, bestaan de aanpassingen uit:

 1. Eén dag in de week zelf brengen en halen
  In het nieuwe schooljaar brengt iedere ouder/verzorger het kind 1 dag in de week zelf naar school. Men kan zelf kiezen welke dag.
 2. De taxi haalt en brengt de leerling bij een opstapplaats i.p.v. thuis
  Op dit moment wordt de locatie(s) voor de opstapplaats(en) onderzocht.
 3. OV, gratis e-bike of reiskostenvergoeding voor VSO-leerlingen
  Aan VSO-leerlingen met een beschikking wordt een abonnement voor het openbaar vervoer verstrekt of er kan gekozen worden uit:
  • eenmalig een bekostiging voor een e-bike (max. € 2.000)
  • autokostenvergoeding voor het brengen en halen van de leerling
  • fietskostenvergoeding voor de leerling en/of een begeleider

Meer informatie? Meer informatie op: www.doesburg.nl/leerlingenvervoer. Vanaf 1 april 2024 kan men weer een aanvraag doen voor het volgende schooljaar. Dan wordt de aanvraag beoordeeld op grond van de nieuwe regels en ontvangt men de nieuwe beschikking. In het huidige schooljaar blijven de oude regels van kracht.