De werkzaamheden op de Angerloseweg-Breedestraat-Bingerdenseweg zijn bijna afgerond. 

De eerste week van juni vinden de laatste asfaltwerkzaamheden plaats. De week erna worden het straatwerk, de trottoirs, de inritten en kolken afgemaakt. Ook wordt dan alles opgeruimd, zodat het tracé weer obstakelvrij wordt. 

Vanaf maandag 17 juni is de weg weer open voor alle verkeer. Ook de bus rijdt dan weer de normale route. Alle tijdelijke verkeersmaatregelen zijn vanaf 17 juni dan opgeheven. De resterende (omleidings)borden en borden voor de tijdelijke bushalten worden door de aannemer verwijderd. Ook de tijdelijke bushalten verdwijnen weer. 

In de periode na 17 juni worden er nog wel kwalitatieve verbeteringen uitgevoerd. Zo worden de nieuwe plantvakken bijvoorbeeld nog voorzien van beplanting. Het verkeer zal hier geen of minimale hinder meer van ondervinden. 

Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking!