De volgende verkiezingen vinden plaats van 6 tot 9 juni 2024.

Bij Europese verkiezingen stemmen mensen in de Europese Unie voor personen om voor hen in het Europees Parlement te spreken en te beslissen. 

De volgende verkiezingen vinden plaats van 6 tot 9 juni 2024. De EU-landen organiseren de verkiezingen op verschillende dagen. De verkiezingen vinden plaats in alle 27 landen in de EU. 

In Nederland zijn de verkiezingen op donderdag 6 juni.

Bekendmaking registratie EU onderdanen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024. 

De burgemeester van Doesburg maakt bekend dat personen met een nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de gemeente Doesburg kunnen laten registreren als kiezer voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Voorwaarden:

  1. op de dag van kandidaatstelling 23 april 2024 heeft u uw werkelijke woonplaats in het Europese deel van Nederland en u bent ingeschreven in de BRP;
  2. op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder; 
  3. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat waarvan u onderdaan bent.

Bij het verzoek vermeldt verzoeker zijn adres van verblijf en, voor zover van toepassing, de plaats in de lidstaat waarvan verzoeker onderdaan is, waar verzoeker het laatst als kiezer was geregistreerd. Bij het verzoek legt verzoeker een kopie over van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Voorts verklaart verzoeker dat verzoeker in de lidstaat waarvan verzoeker onderdaan is, niet van het kiesrecht is uitgesloten en dat verzoeker het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen.

Het formulier voor het registratieverzoek (Y-32) is kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken in het stadhuis aan de Ph.Gastelaarsstraat 2 te Doesburg of te hieronder te downloaden.

Bent u als EU onderdaan reeds geregistreerd en wilt u dit ongedaan maken omdat u bijvoorbeeld in het land waar u onderdaan van bent aan de stemming wilt deelnemen neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken in het stadhuis in het centrum.

Uw verzoekschrift dient uiterlijk op 23 april 2024 door de gemeente Doesburg ontvangen te zijn. 

Verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen in Nederland.

Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (model Y32)