Samenvatting

U bent mantelzorger en woont in de gemeente Doesburg. Als mantelzorger zorgt u voor iemand in uw omgeving. Dat kan zijn uw chronisch zieke partner, uw kind met een beperking, uw vader of moeder die door ouderdom zorg nodig heeft. Graag informeren wij u op welke manier wij u kunnen helpen om uw zorgtaak zo goed en lang mogelijk vol te houden.

Gang van zaken

Mantelzorg is een taak die u meestal veel voldoening geeft, maar ook veel van u vraagt en vaak intensief en ingewikkeld is. Het is niet eenvoudig om de zorg te hebben voor een chronisch zieke, demen­terende of iemand met een beperking. Soms moet de zorg ook nog gecombineerd worden met de zorg voor een gezin en/of een baan.

In Doesburg helpt VIT-hulp bij mantelzorg u met:

 • Advies en begeleiding
  Uw verhaal kwijt kunnen of een plek hebben waar u uw vragen kunt stellen kan u helpen bij deze taak. Daarvoor kunt u steun krijgen van de mantelzorgconsulent van VIT-hulp bij mantelzorg.
 • Mantelzorgbijeenkomsten
  Door VIT-hulp bij mantelzorg worden speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd. U kunt bij deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen, emotionele ondersteuning krijgen van anderen en informatie krijgen over belangrijke onderwerpen.
 • Er even tussenuit
  Als mantelzorger bent u vooral bezig met zorgen voor een ander. Soms is het noodzakelijk om zelf even op adem te komen. Hiermee voorkomt u overbelasting en u kunt de zorg weer beter en langer aan! VIT-hulp bij mantelzorg organiseert driedaagse respijtarrangementen voor mantelzorgers in de regio.
 • Mantelzorgwaardering
  De gemeente Doesburg vindt het werk van mantelzorgers belangrijk en ondersteunt mantelzorgers om hun zorg goed te kunnen blijven uitvoeren. Daarom geeft de gemeente een blijk van waardering aan (jonge) mantelzorgers. (Jonge) mantelzorgers kunnen aangemeld worden bij VIT- hulp bij mantelzorg voor het ontvangen van een Iris-cheque.

Mantelzorgconsulent

Uw mantelzorgconsulent in Doesburg is Dianne Krabbenborg. Iedere donderdag houdt zij spreekuur van 9.30 – 11.00 uur bij De Linie 4 in Doesburg. U kunt ook bellen met (0544) 82 00 00. Dan wordt u in contact gebracht met Dianne Krabbenborg. Of kijkt u op VIT-hulp bij mantelzorg voor meer informatie.

Achtergrond

Wat is respijtzorg?

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft respijt nodig, tijd voor uzelf: bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dan kunt u een beroep doen op respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger. De opvang kan variëren van enkele uren tot vakantieopvang van enkele weken, zowel thuis als buitenshuis. Thuis kan de zorg overgenomen worden door een vrijwillige of professionele organisatie. Voor een vrijwilliger die uw zorg af en toe overneemt kunt u terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg. De landelijke organisatie Handen-in-huis kan meerdere dagen zorg thuis voor u verzorgen: www.handeninhuis.nl.

Kosten van respijtzorg

Respijtzorg kan kosten met zich meebrengen, dit is echter niet altijd het geval. Dit hangt af van wie de respijtzorg levert. De inzet van een vrijwilliger is gratis en voor deze vorm van respijtzorg is geen indicatie nodig. Het is mogelijk dat hiervoor een kleine bijdrage in de kosten wordt gevraagd; bij veel zorgverzekeraars is dit opgenomen in de verzekering. Aan andere vormen van respijtzorg zijn wel kosten verbonden. Deze kosten worden in de meeste gevallen (deels) vergoed, wanneer u een indicatie heeft.

Vraagbaak

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vraagbaak