Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk).

Getekende hoogwerkers met bouwlieden en de cijfers 2024, doorschijnende zon op achtergrond

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving sinds 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. De aanvraag gaat via het Omgevingsloket vanzelf naar overheidsorganisatie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid zijn.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u?

Wat is er veranderd per 1 januari 2024?

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

De gemeente Doesburg heeft geen vergunningverleners in huis, hiervoor werken wij samen met de ODRA (OmgevingsDienst Regio Arnhem). Bent u bijvoorbeeld van plan te gaan bouwen, verbouwen, slopen of een boom te kappen? Of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Sinds 1 januari kunt u hiervoor terecht bij het nieuwe “Omgevingsloket”. Hier kunt u zien welke regels voor een locatie gelden, vergunningen aanvragen, meldingen doen en informatie geven over activiteiten die u wenst te verrichten.

Alle informatie over de Omgevingswet kunt u vinden via: www.odregioarnhem.nl(externe link).

Initiatieven vanuit de inwoner: Ik heb een plan!

De gemeente is nauw betrokken bij haar Doesburgers. We stimuleren dan ook graag initiatiefnemers van plannen om het gesprek met hun omgeving aan te gaan. Of dat nou een inwoner is, een ondernemer, maatschappelijke instelling of een andere belangstellende met een idee. Hierbij kan het zijn dat de gemeente slechts facilitator is bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. In onderstaand stappenplan (pdf-document) lees je hoe je anderen kunt betrekken bij de uitvoering van je plan.

Stappenplan omgeving