Toerisme belangrijk, maar met oog voor leefbaarheid!

In opdracht van Hanzesteden Marketing voerde I&O Research in januari een bewonersonderzoek uit, gericht op de negen samenwerkende Hanzesteden in Oost-Nederland. Uiteindelijk vulden 5.481 inwoners van de Hanzesteden het onderzoek in.

Ingepakte koekjes met toeristisch logo gemeente Doesburg op verpakking

Uit dat onderzoek blijkt dat inwoners uit Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle trots zijn op het toerisme in hun stad en dat ook steunen. Waardevolle uitkomsten zijn onder meer de inzichten in de houding van de inwoners ten opzichte van toerisme, met oog op de leefbaarheid in hun Hanzestad.

Waardevolle inzichten bewonersonderzoek Hanzesteden

Uit de resultaten blijkt een overwegend positieve houding ten opzichte van toerisme onder de inwoners van de Hanzesteden. De score van 3,8 op een schaal tot 5,0 weerspiegelt dit. Deze steun voor toerisme is van onschatbare waarde voor de lokale economie en culturele bloei.

Het volledige onderzoeksrapport voor Doesburg vindt u hieronder. Wij willen alle deelnemers aan het onderzoek bedanken!

Onderzoeksrapport