Doesburg een thuis voor iedereen

Mensen die in Doesburg een woning nodig hebben, moeten die gemakkelijker kunnen vinden. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. En de sociale huurwoningen moeten in 2021 een energielabel A of B hebben.

Dat zijn drie van de belangrijkste doelen die het college van B&W op woongebied wil bereiken. In de Woonvisie 2017-2022 staat hoe. Visie en commentaarnota kunt u hieronder raadplegen

De gemeente heeft over de visie intensief overlegd met Stichting Woningservice IJsselland, maar ook met andere bij het wonen betrokken mensen en instellingen. Om de woonwensen en -behoeften van de Doesburgers te achterhalen zijn 1.500 mensen geënquêteerd. Dit alles heeft een schat aan informatie opgeleverd, verwoord in een woningmarktonderzoek. Ook dit onderzoek kunt u hieronder raadplegen.

Documenten bij Woonvisie Doesburg

Heeft u gevonden wat u zocht?