Steeds meer woningen van Woonservice IJsselland worden duurzaam.

Steeds meer woningen van Woonservice IJsselland worden duurzaam. Dat betekent niet alleen winst voor het milieu, maar ook voor de huurders. ,,Het comfort wordt groter en de energielasten lager”, zegt directeur-bestuurder Saskia Hakstege van de Doesburgse woningcorporatie. ,,En dat proberen we zoveel mogelijk te doen zonder dat de huur direct omhoog gaat.”

Het past binnen het beleid van de inmiddels 100-jarige Woonservice IJsselland. ,,Wij staan voor betaalbaar en prettig wonen”, zegt Hakstege. ,,Daar houden we in onze keuzes rekening mee.” Dat is ook de reden dat de woningcorporatie alleen bewezen duurzaamheidsmaatregelen neemt.

,,Je hebt het wel over geld van de huurders waar je dingen mee doet”, meent de directeur van de corporatie. ,,We willen voorkomen dat we veel investeren in maatregelen die later toch minder goed blijken te werken of snel achterhaald zijn.” Woonservice IJsselland richt zich vanaf 2010 op het duurzamer maken van de woningvoorraad van in totaal zo’n 2050 woningen. Opmerkelijk genoeg is 2050 ook het jaartal waarin de energievoorziening CO2-neutraal zou moeten zijn. ,,Vanaf 2010 treffen we energiebesparende maatregelen treffen bij complexen waar we onderhoud plegen.”

Isolatie en zonnepanelen

Zo trok de Doesburgse corporatie in 2016 een bedrag van 600.000 euro uit voor energiebesparende maatregelen in 165 huizen. In de periode 2017 tot en met dit jaar steekt Woonservice IJsselland een miljoen euro in het duurzamer maken van 85 woningen. Het gaat veelal om isolatie van muren en glas, ook investeert de corporatie in zonnepanelen.

,,Dat zorgt voor comfort en minder energielasten, waarbij we proberen de huur zo min mogelijk te laten stijgen”, zegt Hakstege. ,,Onder de streep worden de woonlasten, dus de huur plus energielasten, lager. Door de maatregelen stijgt wel het aantal punten. Wanneer mensen de woning verlaten en er een nieuwe huurder in komt, verhogen we de huur. Anders kan het niet.” Dankzij de stappen die de stichting heeft gezet, hebben de woningen nu gemiddeld energielabel B. ,,Dat is eerder dan verwacht, al zijn nog niet alle woningen energiezuinig”, zegt directeur-bestuurder Hakstege.

Aardgasloze woningen

De wijk De Ooi gaat zeker bijdragen aan het verder naar beneden brengen van de milieubelasting. Daar bouwt de corporatie dit jaar en de komende twee jaar 93 aardgasloze woningen. Ze komen in plaats van 95 verouderde huizen die in fasen gesloopt worden. Inmiddels zijn de eerste aardgasloze huizen bijna klaar. Hakstege: ,,Het zal wel wennen worden voor de bewoners. Het verwarmen en ventileren werkt echt anders. We gaan zorgen voor informatie en begeleiding van de nieuwe bewoners.” En de toekomst? Hakstege: ,,We gaan door met duurzamer maken, houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen met beleid voorzichtige stappen zetten.”