Projectgebied

  • De Strijp, Beinum West
  • De Kilder, Beinum West

Afrondende werkzaamheden

Civiele werkzaamheden

Vanaf 18 januari 2022 zijn we begonnen met de afrondende werkzaamheden.

Het asfalt in de rijbaan van de Strijp zal dan worden vervangen door klinkerbestrating.

De Strijp zal vanaf 18 januari 2022 afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Gedurende deze periode zal een tijdelijke omleiding worden doorgevoerd via de Benscamp-Campstede-Bingerdenseweg v.v.. Deze omleiding plaatsen wij op maandag 17 januari 2022.

Zoals het er nu naar uitziet worden de civiele werkzaamheden buiten medio februari 2022 afgerond en opgeleverd door de aannemer. Na afronding van deze werkzaamheden wordt deze tijdelijke omleiding opgeheven en zal de De Strijp weer worden opengesteld voor alle verkeer.

Groen

In het voorjaar (maart-april) zijn wij voornemens om het groen in de wijk aan te planten.
Dit plan is eerder gepubliceerd op onze projectenpagina en middels een eerder bewonersbrief gedeeld met de direct aanwonenden van De Strijp en De Kilder.
De locaties van de groenvakken en de boomsoorten zijn eerder al bepaald en daarmee vastgesteld.
Op basis van de reacties die we hebben ontvangen is er een aangepast groenplan opgesteld.

Daarnaast bied de gemeente de mogelijkheid om plantvakken te adopteren.

Onderstaand treft u aan:

Klik hier voor de Algemene voorwaarden adoptie groenvak

Start uitvoering

Voor de fasering klik hier.

Voor de inrichting bovengronds klik hier. Voor de dwarsprofielen klik hier.

Met het woonrijp maken van de woonstraten De Kilder - De Strijp wordt de laatste fase woningbouw Beinum -West afgesloten. Een woningbouwproject dat is gestart in 2008, en circa 150 projectwoningen en 50 vrije sectorbouw woningen omvat. Aan de Kilder - De Strijp worden éénzijdig 23 vrije sectorwoningen in particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Het merendeel van de woningen is op dit moment gerealiseerd, en/of in aanbouw genomen. Voor de gemeente aanleiding om nu te starten met het afronden van het woonrijp maken van deze laatste twee woonstraten.

Het werk zal worden uitgevoerd in een viertal fasen door firma Hoornstra. Dit om de bereikbaar en toegankelijkheid zoveel als mogelijk te borgen. Op maandag 20 september zal worden gestart met werkzaamheden op de Kilder. Dit betreft fase 1 en fase 2.

De werkzaamheden op de Strijp volgen in fase 3 en fase 4. Gedurende deze periode zal de hoofdontsluiting van de wijk tijdelijk plaatsvinden via Campstede. De tijdelijke ontsluiting via Campstede zal uitsluitend bedoeld zijn voor de wijkbewoners. Bouwverkeer mag geen gebruik van deze tijdelijke ontsluiting. De werkzaamheden zullen in totaal 14 weken in beslag gaan nemen. Na afronding van de werkzaamheden zal de tijdelijke ontsluiting via de Campstede weer worden opgeheven en zal De Strijp weer worden opengesteld voor alle verkeer.

Werkzaamheden

Nu de laatste kavels zijn verkocht wordt ook de openbare ruimte ingericht. Denk hierbij aan bomen, beplanting, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen.

Contact

Namens de gemeente Doesburg is Armand Rood de projectleider. Eventuele vragen kunt u aan hem stellen via armand.rood@doesburg.nl

Mocht er dringend behoefte zijn aan een fysieke afspraak, maak dit dan, o.v.v. naam, adres en (mobiele) nummer kenbaar via zijn mail. Armand Rood neemt dan contact met u op.

Communicatie

  • Huis aan huis brief bewoners
  • Website
  • Regiobode
  • Social media