Projectgebied

  • De Strijp, Beinum West
  • De Kilder, Beinum West

Werkzaamheden

Nu de laatste kavels zijn verkocht wordt ook de openbare ruimte ingericht. Denk hierbij aan bomen, beplanting, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen.

Planning

Het woonrijp maken bestaat uit twee delen. Allereerst gaan we de civiele werkzaamheden uitvoeren. Dit betreft de inrichting van de weg, de loopstroken, de bestrating, de parkeervoorzieningen en het riool.

Als dat afgerond is volgt de inrichting van het groen. Deze bestaat uit het planten van de bomen en het inrichten van de plantvakken met groen.

Civiele werkzaamheden

Het ontwerp is gereed en ligt klaar. Als alles verloopt zoals gepland kan al voor de zomervakantie worden gestart met de uitvoering van de weg, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen. Het ontwerp van de civiele werkzaamheden vindt u hieronder.

woonrijp maken civiel 1
woonrijp makken civiel 2

Inrichting groen

Het planten van de bomen en plantvakken geschiedt na afronding van de civiele werkzaamheden. Omdat we nieuwe aanplant van bomen en planten nooit in het groeiseizoen doorvoeren zal dit in kwartaal 4 van 2021 worden doorgevoerd.

Voor het type boom en plantensoort voor de plantvakken is een groenplan gemaakt. Het ontwerp van het groenplan is hier te zien. Mogelijkheden voor het adopteren van groenvakken kan ook. Nadere informatie hierover is hier te zien.

Contact

Namens de gemeente Doesburg is Armand Rood de projectleider. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk in een fysieke bijeenkomst een en ander toe te lichten en te presenteren. Tot uiterlijk vrijdag 29 januari kunt u vragen aan hem stellen en uw reactie geven via armand.rood@doesburg.nl

Mocht er dringend behoefte zijn aan een fysieke afspraak, maak dit dan, o.v.v. naam, adres en (mobiele) nummer kenbaar via zijn mail. Armand Rood neemt dan contact met u op.

Vragen ten aanzien van het groen, kunt u rechtstreeks richten aan Tjeerd.broersma@doesburg.nl.

Communicatie

-    Huis aan huis brief bewoners
-    Website