Architectengroep Gelderland uit Zelhem heeft in opdracht van Stichting Woonservice IJsselland een plan ontwikkeld voor de realisatie van 24 sociale huurappartementen op de inmiddels braakliggende locatie Halve Maanweg. Om de nieuwbouw in het juiste perspectief te plaatsen heeft de gemeenteraad stedenbouwkundige randvoorwaarden meegegeven voor de nieuwbouw en voor de onbebouwde ruimte rondom de woningbouw. Zo is onder andere bepaald dat er rondom de nieuwbouw 50 vrije parkeerplaatsen moeten komen. Het gaat hier om een afspraak die in 2004 met de corporatie is gemaakt.

 Het ontwerp is voorgelegd en besproken met een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg, Stichting Gehandicaptenraad Doesburg, Huurdersplatform Doesburg, Brandweer en ondernemer Hoogeveen.

Het schetsplan kunt u hier raadplegen.

De verslagen van de klankbordgroep kunt u hieronder raadplegen.

Verslag 1e bijeenkomst klankbordgroep Halve Maanweg

Verslag 2e bijeenkomst klankbordgroep Halve Maanweg

Verslag 3e bijeenkomst klankbordgroep Halve Maanweg