voormalige kantoorlocatie van Stichting Woonservice IJsselland wordt getransformeerd tot een woonlocatie.