Politieke partij: VVD
Pijler 2: Verbindende en versterkende sociale aanpak

Portefeuille:
 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
 • Wijkteams
 • Inkomensregelingen
 • Participatiewet (incl. werk en inkomen)
 • Begeleide participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 • Maatwerkdienstverlening 18+ / 18-
 • Geëscaleerde zorg 18+ / 18-
 • Volksgezondheid
Projecten:
 • in ontwikkeling

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden