De werkzaamheden Vitale Binnenstad in het kernwinkelgebied gaan na de december-stop in januari 2022 weer verder.
Voor de volgende fase geldt dan de volgende situatie:

Ooipoortstraat | Periode 17 januari tot en met 26 april

Aannemer Hoornstra Infrabouw vervangt het bestaande riool en richt de straat in met nieuwe bestrating en wegmeubilair. De Ooipoortstraat is gedurende deze periode afgesloten tussen de Ooipoort en Helmichstraat.

Meipoortstraat | Periode 10 januari tot en met 11 maart

Voordat het rioleringsstelsel en de bestrating wordt vervangen, zal, net zoals eerder uitgevoerd in de Ooipoortstraat, Vitens eerst de waterleiding vervangen. De te vervangen waterleiding ligt voor een groot deel onder de parkeervakken aan de onevenzijde van de Meipoortstraat. In het tracé waar de waterleiding wordt vervangen, worden dan ook obstakels als bomen en bovengrondse elementen weggehaald.

Wat betekent dit voor het verkeer ?

Ooipoortstraat

Komende vanaf de Ooipoort zal de Ooipoortstraat tot aan de Helmichstraat worden afgesloten vanaf 17 januari.

Meipoortstraat

De Meipoortstraat wordt niet afgesloten. Verkeer kan gebruik blijven maken van de rijbaan. Wel dient er rekening te worden gehouden met het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de parkeervakken en het parkeerterrein op parkeerplaats Oliemolensteeg. Vergunninghouders van de Oliemolensteeg wordt een alternatief geboden door gedurende deze periode te parkeren op de parkeerplaats aan de Zandbergstraat.

Net zoals in de vorige fase blijven in beide straten de panden bereikbaar door het toepassen van loopschotten en/of loopbruggen. Hiermee wordt de overlast zoveel als mogelijk beperkt. De hulpdiensten zijn geïnformeerd.

Meer informatie?

Voor werkzaamheden in de Ooipoortstraat kunt u terecht bij Hoornstra Infrabouw, Sandra van Wijnen, tel. 06-82807767.

Tijdens vakantieperiode kunt u bij calamiteiten het centrale nummer 0313-476100 van Hoornstra Infrabouw bellen.

Voor werkzaamheden in de Meipoortstraat kunt u terecht bij Vitens, Hermen Ligterink, tel. 06-53762278

Voor algemene informatie over het project vitalebinnenstad.