Hier vindt u de samenstelling van de werkgroep die aan het afwegingskader ‘Ruimte voor duurzame energie’ gaat werken.

 • Jerre Kramer – duo-voorzitter Stichting Buurtschap Noord Oost
 • Simone Winkelhorst – duo-voorzitter Stichting Buurtschap Noord Oost
 • Ton Uenk – beheerder campings IJsselstrand en Zwarte Schaar
 • Annemarie Brouwer – bestuurslid Dorpsraad Drempt
 • Hans van den End – bestuurslid Dorpsraad Drempt
 • Monique Dirven – lid Energiecoöperatie DoesWatt
 • Alex Reinders & Marja Hartman – bestuurders LTO West Achterhoek
 • Erik Herberts – agrariër in Buurtschap Noord Oost
 • Petra Schaars – agrariër in Buurtschap Noord Oost
 • Anton Dorrestijn – bewoner buitengebied Toldijk-Steenderen
 • Edwin Breimer – agrariër buitengebied Toldijk-Steenderen
 • Kees van der Winden – bewoner Buurtschap Noord Oost
 • Nic Drion – toekomstig bewoner Buurtschap Noord Oost
 • Eri Salomé – bewoner Beinum
 • Rob Groen – beleidsmedewerker duurzaamheid Gemeente Doesburg
 • Alex de Meijer – procesbegeleider (werkzaam bij Natuur en Milieu Gelderland)

De werkgroep maakt samen een proces door van kennisverwerving en onderlinge discussie en meningsvorming. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats met de eigen ‘achterbannen’ en met alle geïnteresseerden.

Wilt u graag nauwer betrokken worden bij de werkgroep? Stuur dan een mail naar duurzaam@doesburg.nl of bel (0313) 48 13 11, we kunnen dan de mogelijkheden bespreken.