Hier vindt u de samenstelling van de werkgroep die aan het afwegingskader 'Ruimte voor duurzame energie' werkt.

 • Jerre Cramer – duo-voorzitter Stichting Buurtschap Noord Oost
 • Simone Winkelhorst – duo-voorzitter Stichting Buurtschap Noord Oost
 • Ton Uenk – beheerder campings IJsselstrand en Zwarte Schaar
 • Annemarie Brouwer – bestuurslid Dorpsraad Drempt
 • Hans van den End – bestuurslid Dorpsraad Drempt
 • Monique Dirven – lid Energiecoöperatie DoesWatt
 • Alex Reinders & Marja Hartman – bestuurders LTO West Achterhoek
 • Erik Herberts – agrariër in Buurtschap Noord Oost
 • Petra Schaars – agrariër in Buurtschap Noord Oost
 • Anton Dorrestijn – bewoner buitengebied Toldijk-Steenderen
 • Edwin Breimer – agrariër buitengebied Toldijk-Steenderen
 • Nic Drion – toekomstig bewoner Buurtschap Noord Oost
 • Eri Salomé – bewoner Beinum
 • Martijn Veenhuis - bewoner buitengebied Drempt
 • Leo Tholhuijsen - bewoner buitengebied Drempt

De werkgroep maakt samen een proces door van kennisverwerving en onderlinge discussie en meningsvorming. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats met de eigen ‘achterbannen’ en met alle geïnteresseerden.