Voor het perceel aan de Eekstraat 4 is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Op het perceel aan de Eekstraat 4 te Doesburg staat een woning met een aangebouwd bijgebouw, dat tot voor kort in gebruik was als atelier. Dit gebruik is beëindigd en de initiatiefnemer heeft de wens om het bijgebouw om te zetten in een tweede woning op het perceel.

Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken dient het bestemmingsplan ter plaatse te worden herzien. Het vigerende bestemmingsplan kent hiertoe een wijzigingsbevoegdheid voor het splitsen van de woning. Het initiatief voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Om die reden is het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ opgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ ligt vanaf donderdag 26 januari 2023 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via: (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

· Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
· Ma. avond 18.00-19.30 uur
· Vrij. 08.00-12.00 uur.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens het volgende nummer in: NL.IMRO.0221.BPL22005WBU-ON01.

Wat als u uw mening wilt geven?

Tot zes weken na 26 januari 2023 mag u uw mening over het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer: (0313) 48 14 31.