Om welke ontwikkeling gaat het?

Stichting Woonservice IJsselland (WIJ) gaat een deel van de wijk De Ooi in Doesburg opnieuw inrichten. Het gaat om woningen aan de Betulastraat, de Notenstraat, de Prunusstraat, de Ribbestraat en het Van Tuyllplein. Deze zijn verouderd en in plaats van deze te vervangen, grijpt WIJ het moment aan om de wijk zo in te richten dat de nieuw te bouwen woningen aansluiten op de vraag van inwoners. Om dit project met de naam ‘Flora 23’ planologisch mogelijk te maken, moet in de toekomst het bestemmingsplan worden gewijzigd. De onderzoeken hiervoor zijn in uitvoering en worden naar verwachting dit jaar afgerond.

Wat wordt met dit ontwerpbestemmingsplan geregeld?

Op 1 januari 2023 treedt (vooralsnog) de Omgevingswet in werking. Deze Omgevingswet heeft onder andere tot doel om de bestaande procedures te versnellen. Dit kan worden behaald door de bevoegdheid van de gemeenteraad te delegeren aan het college van burgmeester en wethouders. Gemeente Doesburg wil hiermee experimenteren en koos het praktijkvoorbeeld project Flora 23 als eerste project om hiermee aan de slag te gaan.

Wijk De Ooi: Betulastraat, Notenstraat, Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein

Op 21 april jl. stelde de gemeenteraad een stedenbouwkundig kader vast voor het project Flora 23. Met dit kader wordt alleen een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd aan het bestaande bestemmingsplan ''Molenveld en De Ooi''. Hierdoor wordt, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, de bevoegdheid voor de verdere uitwerking gedelegeerd aan het college van B&W. Dit ontwerpbestemmingsplan regelt dus alleen een mogelijkheid tot een versnelde procedure.

De besluitvorming over de uiteindelijke uitwerking van het project Flora 23 vindt naar verwachting in de loop van dit jaar plaats, in de vorm van een wijzigingsplan. In dit wijzigingsplan worden ook nadrukkelijk de belangen van omwonenden meegenomen, met daarin ook aandacht voor de vraag in hoeverre de belangen van de omwonenden kunnen/moeten worden ingepast in het vastgestelde stedenbouwkundig kader. Deze uitwerking wordt ook gepubliceerd en ter inzage gelegd, waarop iedereen zijn reactie kan geven.

Meer informatie

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 9 juni 2022 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2. U hebt zes weken de tijd om het plan om in te kijken en te reageren. Wilt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?  Maak per telefoon een afspraak via: (0313) 48 13 13. Wij zijn beschikbaar op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via: www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of nummer. Vul vervolgens het volgende nummer in: NL.IMRO.0221.BPL22001HMO-ON01.

Als u uw mening wilt geven

Tot 21 juli 2022 (zes weken na 9 juni 2022) mag u uw mening over het ontwerpbestemmingsplan doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer: (0313) 48 14 31.