Gemeente Doesburg, Woonservice IJsselland en Firan ondertekenden op 14 maart een ontwikkelovereenkomst.

De partijen gaan samen een warmtenet ontwikkelen voor wijk De Ooi. Dit warmtenet zal verwarmd worden met aquathermie, warmte uit oppervlaktewater van de Oude IJssel. Naar verwachting zal de aanleg van het warmtenet in de wijk gefaseerd plaatsvinden tussen 2023 en ca. 2026.

Meer informatie: Warmtenet gevoed door aquathermie voor De Ooi in Doesburg.