Voor het opstellen van een afwegingskader 'ruimte voor duurzame energie' is het belangrijk om te weten waar zonnevelden inpasbaar zijn op Doesburgs grondgebied.

Voor zonnevelden heeft het College van B&W in januari 2017 een kaart vastgesteld met gebieden waar ze wel en gebieden waar ze niet zijn toegestaan. In de praktijk wordt niet met deze kaart gewerkt, omdat voor het toetsen van initiatieven eerst het afwegingskader klaar moet zijn. Misschien moet de kaart ook al bijgesteld worden. Het gesprek daarover is onderdeel van het proces richting afwegingskader.

Meer informatie: kaart voor mogelijkheden zonnevelden.

Voor windenergie liet de gemeente begin 2020 het rapport 'Haalbaarheid windenergie in Doesburg' opstellen. De gemeente heeft besloten dat windenergie voor Doesburg op korte termijn niet haalbaar is. Daarom wordt dit nu niet meegenomen in dit afwegingskader.