Toen er aanvankelijk werd gesproken over de aanpak van centrum Beinum, leek dit het juiste moment om ook na te denken over de toekomst van de sporthal. Want de sporthal Beumerskamp is verouderd. De sporthal is echter ook sfeerbepalend in het straatbeeld en heeft veel impact op de beschikbare parkeerruimte. Daarom is er vroegtijdig nagedacht over nieuwbouw op de huidige locatie, maar ook gekeken naar alternatieve locaties.

Na een eerste selectie bleken de meest succesvolle opties:

  1. Nieuwbouw sporthal op huidige locatie centrum Beinum
  2. Nieuwbouw sporthal op locatie zwembad Den Helder aan de rand van Doesburg

Waar aanvankelijk de meest geschikte keuze optie 1 leek, ontstond hierover geen eenduidig beeld en heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Er is een second opinion gevraagd aan een extern onderzoeksbureau Keizers & Vissers.
Jan Temmink van Keizers & Vissers legt uit: “De second opinion maakt duidelijk dat er een duidelijke voorkeur is voor nieuwbouw bij het zwembad Den Helder. Dit nieuwe inzicht heeft mede te maken met het feit dat de eigenaar van de omliggende gronden bereid lijkt grond te verkopen. Er zijn door ons echter kanttekeningen gemaakt. Heeft de gemeente Doesburg in de toekomst behoefte aan een dergelijke grote sportaccommodatie, kan de gemeente het financieel aan en gaat de Provincie akkoord met deze locatie? Wij hebben b&w van Doesburg daarom in overweging gegeven nu geen besluit te nemen, maar eerst nader onderzoek te doen.”