Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar reikte op 26 april, tijdens de jaarlijkse lintjesregen, Koninklijke onderscheidingen uit aan vijf inwoners van Doesburg. De vijf gedecoreerden hebben, naar het oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden, ‘geruime tijd ten bate van de samenleving zich ingespannen of anderen gestimuleerd’. Zij werden allen benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.

De vijf gedecoreerden op volgorde van uitreiking op diverse locaties in Doesburg zijn:

Mevrouw W.J.M. (Wilma) Krijnen-Vermeulen

Vanaf 1980 zet mevrouw Krijnen zich in als vrijwilligster voor diverse organisaties of verenigingen in Doesburg met uiteenlopende functies.

Zo was zij van 1980 tot 2000 actief bij Korfbalvereniging de Rivalen als bestuurslid PR, jeugdtrainster, organisator.

Vanaf 2008 tot 2017 was zij een lange periode bestuurslid en uitvoerend vrijwilligster bij Volkstuinders Vereniging in Doesburg. In die periode was zij ook behulpzaam bij Stichting Manifestatie Martinikerk Doesburg.

Vaak is zij te zien als gastvrouw bij de Fleurige Kade. Voor HetHuisDoesburg (HHD) zet zij zich al vanaf 2010 in voor diverse projecten. Momenteel helpt zij HHD met het fotoarchiefwerk.

Daarnaast beheert zij al jaren de lief en leed pot voor de bewoners van het appartementencomplex “de Vrijheid”.

De heer A. (Aron) Aalderink

Al 15 jaar maakt de heer Aalderink zich belangeloos verdienstelijk in diverse (bestuurs)functies zowel in als buiten Doesburg.

Hij was tien jaar voorzitter van voetbalvereniging OVC’85 en was bestuurslid bij Stichting Beheer Samenwerkende Voetbalclubs in Oosterbeek.

Sinds 2013 is hij beheerder bij Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur in Doesburg “museumtuin ’t Olde Ras”. Dit vergt al jaren een enorme tijdsinvestering en een grote toewijding van hem.

Naast de praktische tuinwerkzaamheden begeleidt hij vrijwilligers en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in deze museumtuin. De laatste groep voelt zich weer meetellen in de maatschappij.

Sinds 2019 is hij bestuurslid bij Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg en stelt zijn expertise ter beschikking.

Mevrouw J. (Jannie) Pastoor

Ruim 47 jaar heeft mevrouw Pastoor zich ingezet als vrijwilligster bij verschillende verenigingen en organisaties. In 1975 was zij medeoprichtster en daarna verkozen tot voorzitter van kegelclub Hopelijk Zonder Poedels (HZP).

Tot 2016 heeft zij haar taken bij de kegelclub HZP vervuld. Nu is zij nog steeds betrokken bij de Kegelclub HZP. Zij heeft zich in 1986-1987 ingezet voor de viering 750 jaar stadsrechten Doesburg en leverde een grote bijdrage aan de werkgroep “de Langste Tafel”. Van 1986 tot 1997 was zij lid van de cliëntenraad van Huize Sint Elisabeth en IJsselzicht. Vanaf 1973 verrichtte zij diverse hand en spandiensten bij vereniging ‘Doesburg en Oranje’ en van 1990 tot 2001 was zij hiervan bestuurslid.

Hoogtepunt was wel het mede-organiseren van Koninginnedag in Doesburg. Vanaf 1989 tot augustus 2020 was zij als vrijwilligster vast contactpersoon van een cliënt bij Rekkense Inrichtingen/Eefdese tehuizen, nu Trajectum Hanzeborg. Naast dat zij iedere maand de cliënt bezocht nam zij hem vaak een dag mee uit. Zij was er altijd voor hem tijdens, verjaardag, feestdagen zoals Sinterklaas en bij ziekte.

Sinds de oprichting van Stichting Kegelsport Doesburg in 2007 (SKD2007) zit zij in het bestuur namens haar kegelclub HZP. Ook was zij tot 2019 tien jaar lid van het Hoofd stembureau/Centraal stembureau in het Doesburgse stadhuis.

De heer F.F. (Frans) Vierveijzer

Bijna 28 jaar zette de heer Vierveijzer zich belangeloos in voor de gemeenschap. Vanaf 1992 was hij bestuurslid van kegelvereniging “Alle Negen”.

Het noodgedwongen sluiten van het kegelhuis in “de Commanderije” in 2007, wegens verkoop, zou het einde betekenen van de kegelsport in Doesburg. De zeven kegelclubs, waaronder, kegelvereniging “Alle Negen”, moesten her en der in de omliggende plaatsen hun kegelsport beoefenen.

De heer Vierveijzer heeft een centrale rol gespeeld in het opzetten van de Stichting Kegelsport Doesburg 2007 (SKD2007) met als doel een nieuw kegelhuis in Doesburg realiseren en zo de kegelsport voor Doesburg terughalen en te behouden. Zeven kegelclubs op één lijn krijgen in Doesburg was een hele opgave, maar dat is gelukt. Op 7 januari 2012 werd een nieuw kegelhuis in Doesburg geopend.

Vanaf 2007 tot medio 2019 zette hij zich in voor SKD2007 met diverse functies waaronder bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger op diverse terreinen.

Daarnaast heeft hij van 2000 tot 2010 ook nog ondersteunende activiteiten verricht als buitengriffier voor De Rechtspraak, Rechtbank Gelderland. Door zijn goede kennis van de automatisering, heeft hij veel mensen op vrijwillige basis geholpen om hun pc-problemen op te lossen. 

De heer F. (Frans) Hofman

Sinds 1996 zet de heer Hofman zich in voor de Doesburgse gemeenschap. Dit begon in 1996 toen hij D66 voor Doesburg oprichtte en raadslid werd.

Hij was fractievoorzitter tot 2006. Van 2006 tot 2011 was hij wethouder in Doesburg. Na zijn afscheid als wethouder zette hij zich verder in voor het sociaal-maatschappelijke leven in Doesburg. In 2011 werd hij bestuurslid en penningmeester van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg, een functie die hij nog altijd vervult. Zijn betrokkenheid met financiën en energiebesparing heeft al tot substantiële besparingen op de energielasten van het zwembad geleid. In 2014 werd hij bestuurslid, penningmeester en secretaris van de nieuw op te richten stichting “Sportpark Doesburg”.

Ook na de bouw is hij nog altijd actief voor deze stichting. Daarnaast vervult hij een rol als vertrouwenspersoon. Van 2016 tot 2020 was hij financieel adviseur-projectleider van tennisvereniging TVD2002. Hij leidde de verhuizing van TVD2002 naar een nieuwe locatie en verbeterde de financiële situatie. Sinds 2016 is de heer Hofman actief in het Streekmuseum “De Roode Tooren” als suppoost en doet technische werkzaamheden.

Voor de politiek is hij nog jarenlang als bestuurslid betrokken geweest bij D66 Doesburg en vanaf 2018 als fractie-assistent, raadsvolger en adviseur. In 2020 is hij ingevallen voor een zieke collega. Mede dankzij hem kon de D66 fractie in tijden van geringe bezetting voluit meedraaien in de gemeenteraad.