Door de energiecrisis en de inflatie worden spullen steeds duurder. Huishoudens hebben hierdoor moeite om rond te komen. Om huishoudens te helpen hebben Gemeentes de mogelijkheid kregen vanuit het Rijk om de regels van de kwijtschelding te verruimen. 

Gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om het toegestane vermogen te verhogen met maximaal € 2.000,00. 

Vanaf januari 2023 mag elke Doesburgse inwoner meer vermogen hebben dan voorheen was toegestaan. Hierdoor kunnen meer huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

In het verleden mochten alleen AOW- gerechtigden en duurzaam arbeidsongeschikten een hoger eigen vermogen hebben. Nu geldt dat voor alle inwoners van de gemeente Doesburg.

Per huishouden verschilt de hoogte van het extra vermogen. Zo mogen gehuwden/samenwonenden € 2.000,00 extra vermogen hebben, een alleenstaande ouder een extra vermogen van € 1.800,00 en een alleenstaande een extra vermogen € 1.500,00

Denkt u, nadat u dit gelezen heeft, dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Vraag dan kwijtschelding aan. Het aanvraagformulier vindt u onderaan de website.