Op 30 september heeft de gemeenteraad met algemene stemmen de beleidsnotitie vastgesteld met verruimende mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg. Deze beleidsnotitie voorziet in verruimend welstandsbeleid en zijn de indieningsvereisten voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning versoepeld. Ook heeft de raad besloten de legeskosten voor het plaatsen van zonnepanelen op daken te halveren. De nieuwe regels hebben wij in een infographic samengevat weergeven.