UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022

Klik hier voor een interactieve weergave van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Processenverbaal zittingen stembureaus, totaaltelling en overige publicaties:

PV 20220316_GR22_N10, 1002  Speeltuinvereniging Kindervreugd
PV 20220316_GR22_N10, 1003  RK Kerk Martinus
PV 20220316_GR22_N10, 1004  Gasthuiskerk
PV 20220316_GR22_N10, 1005  Sportpark Doesburg
PV 20220316_GR22_N10, 1006  Tennis en padel Doesburg
PV 20220316_GR22_N10, 1007  Sporthal Beumerskamp 1
PV 20220316_GR22_N10, 1008  Sporthal Beumerskamp 2
PV 20220316_GR22_N10, 1603  Stadhuis (16 maart 2022)
PV 20220316_GR22_J, 1403 Stadhuis (14 maart 2022)
PV 20220316_GR22_J, 1503 Stadhuis (15 maart 2022)
PV 20220316_GR22_K1 Telling gemeentelijk stembureau voor vroegstemmen (14 en 15 maart)
PV 20220316_GR22_K1 bijlage, 1403
PV 20220316_GR22_K1 bijlage, 1503

PV 20220316_GR_P22-2 Procesverbaal uitslag verkiezingen gemeenteraad 16 maart 2022

Vaststelling aantal stemmen in de gemeente N 11

OSV4-3_telling_gr2022.doesburg.csv In dit bestand kunt u de uitgebrachte stemmen in een spreadsheat bekijken.

Controleverslag gemeente Doesburg OSV GR2022 Dit is het verslag van de controle op de voor de uitslag gebruikte software (telling).
Controleverslag gemeente Doesburg OSV GR2022 Dit is het verslag van de controle op de voor de uitslag gebruikte software (zetelverdeling).

N.B. De processenverbaal inclusief ondertekening, zijn na afspraak bij het KCC op het stadhuis in te zien.

PROCESSENVERBAAL

Procesverbaal I-4 Openbare zitting centraal stembureau 4 februari 2022 inzake geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten.

Procesverbaal I 1 Zitting centraal stembureau Doesburg 1 februari 2022

De processenverbaal liggen op afspraak ter inzage bij het KCC in het stadhuis.