Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland en het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel op woensdag 15 maart 2023 in de gemeente Doesburg.

Op woensdag 15 maart 2023 heeft u een stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland en het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel. Op de pagina Proces Verbalen Verkiezingen 2023 staan deze proces-verbalen per stembureau.

Uitslag Provinciale Staten Verkiezingen 2023 (Doesburg)

Uitslag Waterschapsverkiezing 2023 (Doesburg)

Hieronder een overzicht van de locaties waar een stemlokaal was gevestigd op de verkiezingsdag. 

  1. Stadhuis, Ph.Gastelaarsstraat 2, 6981 BH  Doesburg 
  2. Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, 6981 CP  Doesburg
  3. Kindcentrum Horizon, Meipoortwal 1, 6981 DD Doesburg
  4. Sportpark Doesburg, Oranjesingel 22, 6981 GZ  Doesburg
  5. RK  Kerk  Martinus, Juliana van Stolberglaan 3, 6981 EK  Doesburg
  6. Tennis en Padelcentrum Doesburg, Looiersweg 2, 6982 AN Doesburg
  7. ODBS de Wetelaar, Zanderskamp 95, 6983 CG  Doesburg
  8. Stadskantoor, Leigraafseweg 8, 6983 BP  Doesburg

Proces verbaal verkiezingen

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processenverbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. 

De proces-verbalen van de stembureaus kunt u vinden op de pagina Proces Verbalen Verkiezingen 2023.

Informatie

Meer informatie over de verkiezingen en het stemmen kunt u vinden op

de website van het Waterschap Rijn en IJssel: Waterschapsverkiezingen(externe link) en

op de website van de Provincie Gelderland: de provincie kiest(externe link)!

of de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hebt u nog vragen ? Neem dan contact op met het KCC in het stadhuis. Telefonisch bereikbaar onder nummer (0313) 48 13 13.