Een veilige woon- en leefomgeving is voor de meeste mensen heel belangrijk. I&O Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) willen graag weten hoe mensen in Nederland hun veiligheid ervaren. Daarom voeren we het onderzoek de ‘Veiligheidsmonitor’ uit. In totaal worden 1.820 inwoners in Doesburg gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Zij ontvangen rond 15 augustus per post een uitnodiging. 

Handhaving

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Doesburg zijn 1.820 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Bent u geselecteerd? Dan rekenen wij op uw deelname.

De Veiligheidsmonitor wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het maken van beter beleid voor veiligere buurten. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek. Burgemeester Loes van der Meijs - van de Laar benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”.

Het onderzoek begint in Doesburg rond 15 augustus. De geselecteerde deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. De resultaten worden in maart 2024 verwacht. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.