Wanneer wordt het warmtenet aangelegd?

In 2021 en 2022 worden de plannen eerst verder uitgewerkt en in 2023 krijgen de eerste bewoners een aantrekkelijk aanbod. De gemeenteraad en Woonservice IJsselland moeten nog een besluit nemen over de aanleg van het warmtenet. Bij voldoende deelname en bij positieve besluiten verwachten we in 2023 te kunnen beginnen met de aanleg van het warmtenet. De aanleg in de hele wijk zal waarschijnlijk gefaseerd plaatsvinden tussen 2023 en ca. 2026.

Kan ik ook een aansluiting krijgen voor koeling?

Nee, dat kan helaas niet. Het leveren van koeling vraagt een te grote aanpassing aan de woningen. Radiotoren voor de verwarming zijn niet geschikt om koeling te leveren. Leveren van koeling zal daarom zo duur worden dat het niet meer mogelijk is om voor alle inwoners een aantrekkelijk aanbod te doen. Dit wordt daarom in de plannen nu niet meegenomen. Er zijn overigens verschillende manieren om uw huis koel te houden. Zie hier 6 tips van mileucentraal.

Wanneer kan ik worden aangesloten op het warmtenet?

Op dit moment wordt onderzocht om met de aanleg van het warmtenet aan de westkant van de wijk te beginnen in 2023 en de jaren daarna naar het oosten uit te breiden.

Mogen bewoners meedenken over de aanleg van het warmtenet?

Ja, de bewoners kunnen meedenken!  Zoek contact met projectleider Bart Fugers (bart.fugers@dewarmteregisseurs.nl) als u wilt meedenken! Verder organiseren we bewonersavonden en denkt de Wijkraad en de Bewonersraad WIJ actief mee. We zoeken mensen die willen meedenken over de aanpassingen in de woningen, hoe we overlast kunnen beperken, overige verbeterkansen in de wijk en hoe we dit project gewoon leuk kunnen maken!

Waarom is gekozen voor een warmtenet op 70 graden Celsius en niet een lagere temperatuur?

Een aansluiting op een 70 graden Celsius warmtenet heeft voor de inwoners van de Ooi een groot voordeel. Dan zijn er minder aanpassingen aan de woning nodig dan bij veel andere technieken zoals warmtepompen. Hierdoor blijft het project betaalbaar voor iedereen. Het is overigens wel mogelijk om in de toekomst de temperatuur alsnog te verlagen als de woningen meer worden geïsoleerd.

Waarom is niet gekozen voor verwarming met warmtepompen?

Dit is in De Ooi minder geschikt en veel duurder dan een warmtenet. Verwarming met warmtepompen is een goede oplossing voor nieuwbouw woningen met de hoogste isolatie en met zogenaamde lage temperatuur verwarming. Installeren van individuele warmtepompen in bestaande woningen vraagt dure aanpassingen zoals veel extra isolatie, vloerverwarming of andere radiatoren. Een warmtepomp vraagt ook meer ruimte dan een huidige CV-ketel, dat is voor woningen in De Ooi niet handig.

Bewoners kunnen zelf uiteraard kiezen voor deze techniek, maar het is niet realistisch om dit van alle bewoners van de Ooi te verwachten.

Waarom is niet gekozen voor volledige elektrische verwarming, in combinatie met zonnepanelen?

Elektrische verwarming werkt niet efficiënt en het elektriciteitsnet kan het niet aan. Elektrische verwarming kost veel elektriciteit, ongeveer drie/vier keer zoveel als verwarming via het warmtenet. Bovendien wekken de zonnepanelen vooral in de zomer elektriciteit op terwijl de elektriciteit voor de verwarming in de winter nodig is. Daarmee maakt dat geen goede techniek om de wijk te verwarmen.

Waarom is niet gekozen voor verwarming met waterstof?

Waterstof wordt nog niet geleverd aan woningen, alleen in proefprojecten. Het kabinet heeft waterstof tot 2030 ook gereserveerd voor de industrie. Ook verwachten we dat waterstof twee tot drie keer duurder wordt dan aardgas.

Verwarming van woningen met waterstof lijkt aantrekkelijk omdat er weinig aanpassingen aan de woningen nodig zijn. Op dit moment wordt er nog niet op grote schaal duurzame waterstof (vaak ‘groene waterstof’ genoemd) geproduceerd, de verwachting is dat dit nog 10 tot 20 jaar gaat duren. Voor de productie van groene waterstof is veel duurzame elektriciteit nodig. Als we waterstof zouden gebruiken voor verwarming van de wijk, dan is ongeveer vijf keer zoveel groene stroom nodig dan als we de wijk verwarmen met een aquathermisch warmtenet. Dit is niet alleen zonde van de schaarse groene stroom maar het maakt het opwekken van warmte uiteindelijk ook veel duurder. Op dit moment wordt nog geen 25% van alle elektriciteit in Nederland duurzaam opgewekt. We moeten dus zuinig zijn met de stroom die we hebben.

Zie ook: Waterstof van belofte naar praktijk.

Is het warmtenet (70 gaden) met aquathermie de meest duurzame techniek?

Het is de beste techniek qua kosten/duurzaamheid. De meest duurzame techniek (technieken gebaseerd op lage temperatuur verwarming) zou te veel aanpassingen aan de woningen in De Ooi vragen (veel extra isolatie namelijk) en is daardoor te duur.

Waarom moeten we überhaupt van het aardgas af in Nederland?

De volgende links geven het antwoord op deze vraag:

Wat merken de bewoners ervan dat de warmte voor het warmtenet uit de Oude IJssel wordt gehaald?

Niks. Via het warmtenet wordt warmte geleverd van 70 graden voor verwarming en voor warm water, hierbij is niet meer merkbaar hoe deze warmte is opgewekt. Er stroomt ook geen water uit de Oude IJssel door de leidingen, de warmte wordt via een zogenaamde warmtewisselaar onttrokken uit de Oude IJssel op het moment dat het water voldoendewarm is.

Kan er in de winter wel voldoende warmte worden onttrokken uit de Oude IJssel?

Ja, dit is uitgerekend. In de zomer wordt warmte onttrokken en opgeslagen in een ondergrondse buffer. In de winter wordt deze warmte gebruikt om m.b.v. warmtepompen de temperatuur op te voeren naar de gewenste 70 graden. Op deze manier kan met 1 kWh elektriciteit 4 kWh warmte worden geproduceerd.

Is aquathermie slecht voor de natuur en waterkwaliteit van de Oude IJssel?

Nee, ecologen van het Waterschap Rijn en IJssel hebben naar de plannen gekeken. We houden ook rekening met de speciale eigenschappen van De Oude IJssel: met droge zomers slaan we een seizoen over en gebruiken we de buffers in de bodem. We werken nauw samen met het Waterschap om de ecologie niet te verstoren.

Zie verder: Het rapport (onderdeel van WARES-programma) over effecten van koudelozingen op de waterkwaliteit en ecologie.

Welke aanpassingen aan de woning zijn nodig, bij een aansluiting op het warmtenet?

Allereerst: ieder woningeigenaar krijgt individueel advies. Ook kijken we samen naar subsidieregelingen en leningen om een aantrekkelijk aanbod voor u te maken! We kijken daarbij naar alle kosten nu en in de toekomst. De volgende aanpassingen verwachten we:

  • Een gasfornuis wordt vervangen door een inductiekookplaat. Soms heeft uw nieuwe pannen nodig.
  • De CV-ketel wordt vervangen door een zogenaamde afleverset. De afleverset draagt de warmte over van het warmtenet aan de radiatoren en warmwater systeem voor uw warme tapwater (voor de douche en kraan).
  • Slecht geïsoleerde woningen (label D of slechter) moeten beter geïsoleerd worden. Dit zorgt voor een lagere energierekening en een beter wooncomfort.

Specifiek voor de huurders huurders van WIJ: De meeste woningen van WIJ zijn al geschikt voor aansluiting op een warmtenet, voor een deel van de woningen is extra isolatie gewenst, de verbetering van de isolatie zal in deze gevallen door WIJ worden verzorgd.

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor verwarmen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater en rioolwater. In De Ooi kijken we naar warmtewinning uit de Oude IJssel, oppervlakte water dus. De warmte uit de Oude IJssel wordt in de warme dagen van het jaar opgeslagen in de bodem zodat die beschikbaar is op de koude dagen van het jaar. De warmte wordt nog  verder opgewaardeerd met warmtepompen naar bruikbare warmte.

Wat is aquathermie

Kunnen huurders van WIJ meebeslissen en meedenken?

Ja! Neem contact op met Marc Smijers van WIJ. Er wordt een voorstel van Woonservice IJsselland aan de bewoners voorgelegd vanaf 2022. WIJ vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders instemmen met dit voorstel, voor een positief besluit moet minimaal 70% van de huurders mee willen doen.

Bij de voorbereiding van het voorstel wordt de bewonersraad betrokken, dit moet een waarborg geven dat de belangen van de huurders worden meegenomen bij opstellen van het voorstel.

Voor een warmtenet is er maar één aanbieder en kun je niet overstappen, hoe wordt gewaarborgd dat bewoners in de toekomst niet alsnog duurder uit zijn?

We gaan de beste warmteleverancier selecteren voor de buurt. De gemeente en Woonservice IJsselland zullen allebei afspraken maken over de tarieven met de warmteleverancier. Zowel de gemeente als Woonservice IJsselland ziet erop toe dat de afspraken worden nageleefd. Als de leverancier zich niet aan de afspraken houdt zal de gemeente een andere leverancier selecteren.