De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Loddero 18' ligt ter inzage.

De gemeenteraad van Doesburg heeft in haar vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan "Loddero 18" vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Loddero op de locatie van een voormalige buurtsupermarkt vijf woningen te realiseren.De drie woningen aan de Loddero worden direct ontsloten op deze weg. Voor de twee woningen aan de achterzijde wordt een nieuwe ontsluiting aangelegd.

Met ingang van 4 juli 2019 tot 15 augustus 2019 ligt een exemplaar van het bestemmingsplan ‘Loddero 18’, het raadsbesluit inclusief de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via de website van Ruimtelijke Plannen.nl (NL.IMRO.0221.18009HMO-VA01).

Hieronder vindt u meer informatie over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vastgesteld bestemmingsplan "Loddero 18"