Het project 'Naar Buiten in Beinum' is een project waar zowel gemeente Doesburg als ook Waterschap Rijn en IJssel met trots naar kijken.

De wijk Beinum is de grootste wijk van Doesburg en na jaren is hier nu echt iets heel moois neergezet. Dit hebben wij niet alleen gedaan, maar is te danken aan de samenwerking met vele partijen, zoals de Wijkraad Beinum, de buurtsportcoaches, basisschool De Wetelaar. Maar vooral de vele betrokken inwoners hebben dit project tot een breed gedragen succes gemaakt.

De eerste uitkomsten van dit project worden langzaamaan zichtbaar in de wijk. In 2022 wordt hier volop gevolg aangegeven. In dit filmpje hoort u meer over de stand van zaken van Naar Buiten In Beinum.

De stand van zaken project 'Naar Buiten in Beinum' in Doesburg

Bekijk de ontwerpen online

Vanaf 2019 werken wijkbewoners, wijkraad Beinum, gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel samen aan nieuwe ontwerpen voor het openbare groen en de vijvers in Beinum.

De ontwerpen | Naar Buiten in Beinum

Planning

U heeft de mogelijkheid om nog één keer te reageren op de ontwerpen, waarbij kleine aanpassingen in het ontwerp nog mogelijk zijn. U kunt reageren tot en met vrijdag 21 januari 2022 via het mailadres: naarbuiteninbeinum@doesburg.nl. Hierna worden de ontwerpen definitief gemaakt. In 2022 vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats. Dank aan alle wijkbewoners en de wijkraad die tot nu toe hebben bijgedragen aan Naar Buiten in Beinum. We hopen dat iedereen in 2022 geniet van het nieuwe groen en de vijvers in Beinum.