Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de gemeente Doesburg.

In de periode van april 2019 tot 24 maart 2020 zijn er 19 leningen verstrekt voor het verduurzamen van particuliere woningen en het levensloopbestendig maken daarvan. Hiermee komt het totaal uitgeleende bedrag sinds de start van de lening in april 2019 op € 140.000. Hiervan neemt de provincie de helft voor haar rekening.

Resultaten april 2019 – maart 2020

In de periode van april 2019 tot en met maart 2020 hebben we 25 aanvragen ontvangen. Inmiddels zijn 19 leningen verstrekt. De meeste aanvragen zijn voor zonnepanelen, gevolgd door HR+++glas en gevel-/vloerisolatie. Met de lening kunnen inwoners energiemaatregelen combineren met asbestsanering van het dak en/of met het levensloopbestendig maken van de woning. Tot op heden worden de leningen alleen gebruikt voor het verduurzamen van woningen.

Wethouder Peter Bollen: “Het is mooi dat onze inwoners de lening zo goed weten te vinden. Toch lijken mensen niet te weten dat de lening ook gebruikt kan worden om de woning toekomstbestendig te maken. Daar zullen we de komende tijd extra aandacht besteden.”

Budget

Op dit moment is er voor de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ vanuit de gemeentelijke bijdrage nog een bedrag beschikbaar van € 830.000. De gemeente Doesburg biedt deze lening in samenwerking met de provincie Gelderland aan. De provincie neem 50% van de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ voor haar rekening waardoor er nog € 1.660.000 voor de particuliere woningeigenaren beschikbaar is om hun woning de komende jaren te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Hoe werkt de lening?

Doesburgse woningeigenaren kunnen een bedrag lenen tussen de 2.500 en 25.000 Euro. Deze vragen zij aan bij de gemeente Doesburg. Woningeigenaren kunnen kiezen uit verschillende leningsvormen met een looptijd van 10 tot 15 jaar. De gemeente vraagt een lage rente van op dit moment 1,6%. Doesburg was de eerste gemeente in Gelderland die de Toekomstbestendig wonen lening aanbood.