Hier vindt u informatie over het proces en de planning.

De openbaar aangekondigde startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 september 2020. Vanwege corona was dit een online bijeenkomst. Om mensen extra gelegenheid te geven zich te informeren en in gesprek te gaan, vinden op 5 november een drietal bijeenkomsten op locatie plaats: ‘coronaproof’, met per keer maximaal 15 aanwezigen. Bij ‘te’ veel aanmeldingen volgen nog meer bijeenkomsten. Interesse? Stuur een mail naar duurzaam@doesburg.nl.

Werkgroep

De werkgroep die het concept-afwegingskader gaat opstellen is op 14 oktober voor het eerst bij elkaar geweest. Vanaf november komt de werkgroep in wisselende samenstelling bij elkaar in werkateliers, subgroepjes en een kerngroep om de onderwerpen die bij een afwegingskader horen te bestuderen en bespreken.

Planning

De gemeente hoopt dat de werkgroep in een maand of drie tot een concept-afwegingskader kan komen, maar vóórop staat dat het proces zorgvuldig moet zijn: in de werkgroep, maar ook qua tussentijdse terugkoppeling met de bevolking en de gemeenteraad. Ook overleg met de buurgemeenten vinden we noodzakelijk, omdat projecten invloed kunnen hebben op elkaars grondgebied. Bij dit alles is corona een onberekenbare en complicerende factor.