Hebt u een inkomen vanaf 120% tot maximaal 150% van het sociaal minimum? Dan kunt u eenmalig een bijdrage van
€ 350,00 aanvragen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2022. Deze regeling is er voor inwoners van de gemeente Doesburg.

LET OP! Hebt u de energietoeslag van € 1.300,00 over 2022 ontvangen? Dan komt u NIET in aanmerking voor deze regeling. Deze regeling is bedoeld voor de mensen die geen recht hebben op de energietoeslag (en andere toeslagen) maar wel een laag inkomen hebben.  

Voorwaarden

Voor de tijdelijke regeling gelden alle onderstaande voorwaarden:

 • U woont rechtmatig in Nederland;
 • U woont in Doesburg;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U hebt een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum (zie de bedragen in onderstaand overzicht. Deze bedragen zijn nettobedragen zonder vakantietoeslag);
 • U hebt te weinig vermogen om de hoge lasten zelf te betalen. Voor een alleenstaande is de vermogens vrijlatingsgrens
  € 6505,00 en voor samenwonenden/gehuwden is dat € 13.010,00.

Inkomensoverzicht netto inkomen vanaf 120% tot 150% van het sociaal minimum (zonder vakantietoeslag)

Inkomensgroep21 jaar (tot pensioenleeftijd)pensioenleeftijd

Alleenstaande

€ 1.256,67 (120%) >

€ 1.570,09 (150%) <

€ 1.397,26 (120%) >

€ 1.746,58 (150%) <

Gehuwd of samenwonend

€ 1.794,39 (120%) >

€ 2.242,99 (150%) <

€ 1.892,81 (120%) >

€ 2.366,01 (150%) <

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen via onderstaand online aanvraagformulier. U dient de aanvraag uiterlijk 31 december 2022 te hebben ingediend.

Aanvraag tegemoetkoming hoge lasten

Bij de aanvraag hebben wij de volgende gegevens nodig van u: (en eventuele partner)

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie geldig legitimatiebewijs (partner (geen rijbewijs)
 • alle bewijzen van uw (gezamenlijke inkomen van de voorgaande 3 maanden. U kunt hierbij denken aan loonstrookjes, uitkeringsspecificaties, etc. Wanneer u alimentatie of periodieke schenkingen/stortingen ontvangt, kunt u de bankafschriften inleveren van de voorgaande 3 maanden waarop die inkomsten vermeld staan
 • BTW-opgave van het voorgaande kwartaal (indien u als zelfstandige werkt).

Komt u in aanmerking voor de eenmalige tegemoetkoming? Dan betalen wij die binnen 8 weken uit, nadat we uw aanvraag hebben ontvangen.

Hebt u geen computer?

Heeft u zelf geen computer dan kan mogelijk iemand uit uw familie, de buurt of kennissenkring u helpen. U kunt ook gebruik maken van de computers in de bibliotheek van Doesburg.

Lukt het niet om zelf de energietoeslag aan te vragen?

Voor uitleg of hulp bij het aanvragen kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade of Ouderenadviseur van Caleidoz. Telefoonnummer: (0313) 82 00 30 of (0316) 24 32 04. E-mail: w.langeveld@caleidoz.nl.

Vragen?

Voor vragen over de tegemoetkoming kunt u contact opnemen met het team Werk en Inkomen van de gemeente Doesburg. Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk per e-mail te stellen. Telefoonnummer: 06 38 947 238.
E-mail:werkeninkomen@doesburg.nl.