De opgave

De Gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2018 ingestemd met de aan het te realiseren woongebouw te verbinden stedenbouwkundige randvoorwaarden. Bedoeling is om alhier 20 tot 25 woningen te realiseren in de betaalbare huursfeer (maandhuur € 635 tot maximaal € 710, prijspeil 2018). Met omwonenden en andere belanghebbenden wordt ná de zomer van 2018 een woningbouwplan uitgewerkt. Naast woningbouw wordt een surplus aan openbare parkeerplaatsen (50) toegevoegd.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn tot stand gekomen ná uitgevoerde ruimtelijke verkenning van het ontwikkelingsgebied (locatie Corporatie) en het omliggende gebied. De verkenning helpt om de transformatie van de voormalige kantoorlocatie van Stichting Woonservice IJsselland in het juiste perspectief te plaatsen. In het raadsvoorstel is dit als volgt beschreven: 

“ De ruimtelijke verkenning moet ons behoeden voor slechte keuzes, waarmee ongewild en onbedoeld blokkades worden gelegd op toekomstige  ontwikkelingen in het aangrenzende gebied. Of en wanneer dit gebied wordt ontwikkeld is nu niet aan te geven. Dit hangt af van de kansen die zich hiervoor op enig moment aandienen in het besef dat niets voor de eeuwigheid wordt gebouwd en ingericht (de aangrenzende locaties zijn in eigendom van A. Hoogeveen en in gebruik bij de Brandweer).

Het proces van initiatief tot realisatie

In december 2017 heeft het College het projectplan voor de transformatie van kantoorlocatie naar woonlocatie vastgesteld. In het projectplan zijn alle te nemen processtappen, aandachts- en uitgangspunten voor de voorgenomen herontwikkeling vertaald naar een opdracht aan de ambtelijke organisatie.

In de hoofstukken 2 en 3 wordt het project in zijn verschillende ontwikkelingsfasen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de projectorganisatie toegelicht en aangegeven op welke wijze wordt gecommuniceerd met de verschillende stakeholders. Hoofdstuk 5 bevat een grofmazige planning, waarbij is voorzien in een oplevering van de woningbouw medio 2020. In hoofdstuk 6 worden enkele uitspraken gedaan over de beschikbare middelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?