Gemeente Doesburg blijft startersleningen verlenen voor nieuwkomers op de koopmarkt

Omdat het voor starters moeilijk is een passende koopwoning te verwerven, verleent de Gemeente Doesburg sinds eind 2013 startersleningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt de Starterslening namens de gemeente. SVn behandelt de aanvragen en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van de leningen. Starters lenen dus via SVn geld van de gemeente Doesburg.

Hoe werkt de starterslening?

De totale financiering van de woning bestaat uit een eerste gewone hypotheek en een Starterslening. De hypotheek sluit u bij een financiële instelling naar keuze af. De Starterslening sluit u af bij de SVn. Beide leningen moeten worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zie voor meer informatie hierover de website van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)(externe link)

De eerste drie jaar is de Starterslening rente- en aflossingsvrij. Na het derde jaar gaat u maandelijks rente en aflossing betalen. Is uw inkomen niet voldoende gestegen om de maandelijkse rente en aflossing te betalen? Dan kunt u bij de SVn een hertoets aanvragen. Er wordt dan een maandlast berekend die wel past bij uw inkomen van dat moment. Hertoetsing is mogelijk na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar van de looptijd van de lening. Bij verkoop van de woning of na afloop van de hypotheek wordt de Starterslening volledig afgelost.

Wanneer komt u in aanmerking?

De gemeente heeft de voorwaarden voor het verlenen van Startersleningen vervat in een verordening. U komt in aanmerking voor een lening als:

 • De lening is bedoeld voor de aankoop van uw eerste koopwoning.
 • U de woning zelf gaat bewonen.
 • U meerderjarig bent.
 • U in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd bent.
 • De woning in de gemeente Doesburg staat. Dit kan een bestaande of een nieuwbouwwoning zijn.
 • De verwervingskosten van de woning maximaal € 310.000,-  (valt binnen de normen van NHG).
 • De Starterslening niet hoger is dan 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.

Let op: Startersleningen worden verstrekt zolang er budget aanwezig is!

Hoe vraagt u de Doesburgse starterslening aan?

 • U kunt om in aanmerking te komen voor een startersformulier onderstaand aanvraagformulier invullen en op sturen naar de gemeente Doesburg of mailen naar info@doesburg.nl. Het formulier is tevens verkrijgbaar bij de publieksbalie van het stadhuis te Doesburg. Daar kunt u het door u ingevulde formulier ook inleveren of u kunt het versturen per post.
 • Wanneer de gegevens correct zijn ingevuld ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze toewijzing wordt u de mogelijkheid geboden om bij de SVn een Starterslening aan te vragen.
 • Met een kopie van deze toewijzingsbrief meldt u zich aan bij SVn
 • SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Starterslening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de Starterslening vast.
 • Komt u in aanmerking, ontvangt u van SVn een offerte voor uw Starterslening. Bij deze offerte ontvangt u een uitgebreide toelichting op de Starterslening en op de Algemene  Bepalingen voor geldleningen van SVn (hierin staan de leningsvoorwaarden van SVn).
 • Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en u aan alle voorwaarden heeft voldaan, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling.
 • Als u niet in aanmerking komt voor een starterslening ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn

Voor meer informatie over de Startersleningen verwijzen wij u naar de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)(externe link)

Digitaal aanvraagformulier Starterslening

Heeft u gevonden wat u zocht ?