Vanaf dit voorjaar tot en met het najaar van 2022 worden de vijvers in de wijk Beinum aangepakt. Via de projectwebsite: geoportaal.vwinfra.nl kunt u het ontwerp van de vijvers inzien, houden wij u op de hoogte van nieuws met betrekking tot de werkzaamheden en de planning en kunt u contact met ons opnemen indien u vragen of klachten heeft.

Even voorstellen

De aannemer op het werk is Hoftijzer verhuur- en aannemingsbedrijf B.V. uit Aalten. Wij werken samen met ingenieursbedrijf Aveco de Bondt in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Gemeente Doesburg. Gedurende de werkzaamheden zijn wij aanwezig in de wijk en maken wij gebruik van een directiekeet op het kruispunt van de Beumerskamp, de Breedestraat en de Bingerdenseweg. Op deze locatie organiseren wij elke dinsdag en donderdag een inloopspreekuur. Op dinsdag is dit van 11:00 tot 12:00 en op donderdag van 14:00 tot 15:00 uur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden met ons bespreken. Aanmelden voor dit spreekuur is niet nodig.

Wat gaan we doen

De vijvers voldoen niet aan de gestelde doelen ten aanzien van de waterkwaliteit. Er is veel slib op de bodem aanwezig en de vijvers bieden geen gevarieerde leefomgeving voor waterplanten, vissen en amfibieën. Hierdoor is de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten dieren en planten) van de vijvers laag. Om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verhogen wordt de inrichting van de vijvers aangepast.

Locatie directiekeet voor inloopspreekuren

Deze optimalisatie van de vijvers bestaan op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

  • Het verwijderen van het vijverfolie. De vijverfolie voorkomt dat de vijvers tijdens droge perioden droog komen te staan. Om droogval te voorkomen passen we een natuurlijke afdichting van de vijvers toe door middel van klei;
  • Herinrichting van de vijvers om meer variatie in waterdiepte aan te brengen. De herinrichting voorziet in de aanleg van natuurvriendelijke oevers en diepe en ondiepe delen in de vijver. De vijvers bieden op deze manier een aantrekkelijkere leefomgeving voor verschillende soorten planten en dieren;
  • Vergroting van de bergingscapaciteit van het watersysteem om deze beter voor te bereiden op klimaatverandering en het risico op wateroverlast te verkleinen. De waterberging wordt onder andere vergroot door de aanleg van wadi’s in de groene zone rond de vijvers en in enkele vijvers worden stuwen geplaatst;
  • Het verwijderen van exoten, plantensoorten die van nature niet in ons land voor komen, die de waterkwaliteit in het watersysteem nu verslechteren.

De gemeente Doesburg werkt binnen het project ‘Naar buiten in Beinum’ aan de leefbaarheid in de wijk. De aanpassingen van de vijvers zijn aanleiding voor de gemeente en het waterschap om samen op te trekken in het vergroten van de belevingswaarde van de parken waar de vijvers in liggen. Naast aanpassingen van de vijvers vinden er rond de vijvers aanpassingen in het park plaats zoals het aanleggen van wadi’s, nieuwe wandelpaden, speeltoestellen en groenvoorzieningen.

Het technische ontwerp van de vijvers kunt u inzien op de projectwebsite: geoportaal.vwinfra.nl.

Hoe wordt u geïnformeerd

2 weken voor de start van de uitvoering worden direct aanwonenden of betrokkenen per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. In de brief wordt u geïnformeerd over werktijden, eventueel te verwachten overlast en hinder ten aanzien van geluid, materieel en geur en de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de voortgang. Mocht er sprake zijn van tijdelijke maatregelen ten aanzien van bereikbaarheid, afvalinzameling of parkeervoorzieningen, dan treedt de uitvoerder vooraf met u in overleg.

Wat doen wij met uw vragen en klachten

Klachten die u via de projectwebsite met ons deelt handelen wij binnen maximaal 2 werkdagen af. De uitvoerder neemt hiervoor persoonlijk contact met u op.