Jarenlang staat de reconstructie van de Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat al hoog op de agenda van de gemeente Doesburg. Na uitvoerige voorbereiding met een constructieve klankbordgroep en vele andere betrokkenen, kan de reconstructie dit voorjaar van start. De wegen zijn toe aan een nieuwe impuls waarbij volop aandacht is voor een verbeterde veiligheid, vooral ook voor fietsers. Naast het verleggen en verbreden van de weg, is er aandacht voor groen en komt er glasvezel in dit gebied. Hier treft u het definitieve ontwerp aan.

Kapwerkzaamheden

Om de nieuwe ligging mogelijk te maken en de weg te verbreden, worden vooruitlopend op de civiele werkzaamheden, in de week van 5 t/m 12 februari tussen 9.00 – 16.00 uur kapwerkzaamheden uitgevoerd. De te kappen bomen op dit traject, worden binnen drie jaar gecompenseerd. De heer R. van Engen is toezichthouder op dit werk. Bij vragen kunt u hem bereiken via (06) 53 37 59 68 of per mail: r.vanengen@gww-ingenieurs.nl.

Omleiding

Deze werkzaamheden duren naar verwachting zeven maanden. In deze hele periode wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de N317 en N314. Hier treft u de omleiding aan.

Omdat de reconstructie in verschillende fasen wordt uitgevoerd, worden aanwonenden per fase vroegtijdig geïnformeerd over de omleidingen in het buitengebied.

Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt en in iedere fase is de bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven en hulpdiensten in het buitengebied gegarandeerd.

Inloopavond

Op woensdag 26 februari is er bij boerderij Groot Nijhof, Eekstraat 12 A, van 19.00 – 21.00 uur een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u het kaartmateriaal en de plannen nog een keer bekijken en desgewenst uw vragen stellen.